Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64024
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLovio, Raimoen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:31:05Z-
dc.date.available2012-09-21T11:31:05Z-
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/64024-
dc.description.abstractEtlatieto Oy, VTT:n Teknologian tutkimuksen ryhmä, Finpro ja HKKK toteuttavat vuosina 2002 - 2005 projektin Monikansalliset yritykset Suomen innovaatiojärjestelmän toimijoina (MEFIS), jossa analysoidaan yritysten teknologisen kehittämistyön kansainvälistymisen vaikutuksia yritysten teknologiajohtamiseen, Suomen kansalliseen innovaatiojärjestelmään ja teknologiapolitiikan uudistamistarpeisiin. Projekti on osa KTM:n ja Tekesin rahoittamaa ProAct-tutkimusohjelmaa. Tässä julkaisussa raportoidaan projektin ensivaiheessa toteutettujen yrityshaastattelujen tuloksia. Tällä aineistonkeruukierroksella on haastateltu konsernitason tutkimus- ja teknologiajohtajia 11 suomalaisessa monikansallisessa yrityksessä. Lisäksi tietoa on kerätty 5 muusta suuryrityksestä. Selvityksen mukaan 16 suuren yrityksen t&k-toiminnasta jo 44 % tehdään ulkomailla. Ulkomaiset t&k-yksiköt ovat syntyneet pääasiassa yritystostojen kautta. Yksiköitä sijaitsee eniten Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Saksassa. Ulkomaisten tutkimusyksiköiden synty ei ole vähentänyt yritysten kotimaista tutkimuspanostusta. Tutkittujen yritysten kannalta Suomi on edelleen varsin kilpailukykyinen t&k-ympäristö sekä kustannusten että tutkimusresurssien laadun suhteen.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x804en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordMonikansalliset yritykseten_US
dc.subject.keywordtutkimus- ja kehittämistoimintaen_US
dc.subject.keywordt&ken_US
dc.subject.keywordkansainvälistyminenen_US
dc.subject.keywordkansallinen innovaatiojärjestelmäen_US
dc.subject.keywordMultinational enterprisesen_US
dc.subject.keywordinternationalizationen_US
dc.subject.keywordR&Den_US
dc.subject.keywordnational innovation systemen_US
dc.subject.stwMultinationales Unternehmenen_US
dc.subject.stwForschungs- und Technologiepolitiken_US
dc.subject.stwInnovationspolitiken_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleSuomalaisten monikansallisten yritysten T&K-toiminnan kansainvälistyminen: Perustietoja ja kysymyksenasettelujaen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn346962390en_US
dc.description.abstracttransEtlatieto, VTT Group for Technology Studies, Finpro and Helsinki School of Economics will jointly carry out a project called Multinational Enterprises and the Finnish Innovation System (Mefis) during 2002 - 2005. The study looks at the R&D activities of multinational enterprises from firm, national innovation system and technology policy perspectives. The project is a part of the ProAct technology programme financed by the TEKES, the National Technology Agency and Ministry for Industry and Commerce. This publication reports some results of the first round firm level data collection in the project including inteviews with corporate technology managers in eleven Finnish multinationals and five other companies. According to the data about 44 % of R&D expenditures by these 16 companies was used abroad in 2001. Foreign R&D units are still established mainly in connection with acquisitions, and USA, Sweden and Germany are the most popular host countries. At least so far, foreign R& D activities have not reduced R&D investments in Finland. Finland seems to be rather competitive R&D environment in cost and quality terms.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
297.84 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.