Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64022
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 782
Publisher: 
The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki
Abstract: 
Tässä tutkimuksessa arvioidaan EU:n Vihreän kirjan mukaista ehdotusta toimialakohtaisesta, EU:n kattavasta päästökaupasta sekä Euroopan unionin että Suomen kannalta. Tutkimuksessa on käytetty sekä globaalia että Suomelle kehitettyä yleisen tasapainon mallia Vihreän kirjan mukaisen päästökaupan kustannusten arviointiin. Tutkimuksen päätulos on, että Vihreän kirjan ja EU:n päästökauppadirektiivin mukainen päästökauppa ei välttämättä laskisi päästörajoitusten toteuttamisen kokonaistaloudellisia kustannuksia Suomessa, vaikka Euroopan tasolla se selvästi niin tekisikin, koska se ei tasaisi päästöjen rajoittamisen kotimaisia kustannuksia eri toimialojen välillä. Tästä syystä Vihreän kirjan mukainen päästökauppa ei edistäisi rajoitusten toteuttamisen kustannustehokkuutta. Päästökauppaa käyvillä toimialoilla päästökauppa saattaisi sen sijaan laskea kustannuksia. Metallien valmistuksen osalta päästökauppa laskisi kustannuksia vain kotimaisiin toimiin perustuvaan päästöjen rajoittamiseen nähden, jos päästölupien hinta asettuisi alhaiselle tasolle. Kalliimmilla päästöluvilla päästökauppa nostaisi metalliteollisuuden kustannuksia selvästi.
Abstract (Translated): 
This study assesses the economic impacts of the proposed EU-wide emission trade both on the European union as a whole and on Finland in particular. The study utilises the global GTAP-E- CGE-model to analyse Europe-wide impacts and a Finland-specific, hybrid, CGE-model to study the impacts on the Finnish economy. The main finding of the study is that at a European level, emission trade appears to be very beneficial. However, emission trade along the lines of the EU Emission trade directive would not necessarily lower the macroeconomic costs of green house gas abatement in Finland, since it might very well misallocate quotas among the trading sectors on the one hand, and between the trading sectors and the rest of the economy on the other. Abatement costs might be lowered within some of the trading sectors, however. The study focuses on manufacturing of metals in particular and finds that emission trading would lower abatement costs in these industries only if permit prices were very low.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.