Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/64017
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAsplund, Ritaen_US
dc.contributor.authorOksanen, Jennien_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:30:45Z-
dc.date.available2012-09-21T11:30:45Z-
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/64017-
dc.description.abstractThis study is one of several so-called theme reports produced within the framework of the EU funded research project FLEXIBILITY AND COMPETITIVENESS: LABOUR MARKET FLEXIBILITY, INNOVATION AND ORGANISATIONAL PERFORMANCE (FlexCom). It attempts to make an empirical contribution to the functional flexibility field based on company case studies undertaken for the five small open European economies – Greece, Finland, Ireland, the Netherlands and Switzerland – covered by the project. In particular, the study reviews briefly how functional flexibility has generally been defined and measured in the existing literature; provides details on the questionnaire used for collecting the needed company survey data, as well as on major characteristics of the 30 organisations actually covered in the study; presents cross-country empirical evidence on functional flexibility strategies, and, finally, tries to identify links between functional flexibility and economic performance.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x874en_US
dc.subject.jelD21en_US
dc.subject.jelM54en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordfunctional flexibilityen_US
dc.subject.keywordeconomic performanceen_US
dc.subject.keywordcompaniesen_US
dc.subject.keywordtaloudellinen menestysen_US
dc.subject.keywordtoimintojoustavuusen_US
dc.subject.keywordyrityksiäen_US
dc.subject.stwArbeitsmarktflexibilisierungen_US
dc.subject.stwKleines-Land-Modellen_US
dc.subject.stwNiederlandeen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.subject.stwGriechenlanden_US
dc.subject.stwIrlanden_US
dc.subject.stwSchweizen_US
dc.titleFunctional flexibility strategies: Evidence from companies in five small European economiesen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn373257783en_US
dc.description.abstracttransTämä tutkimus on yksi nk. teemaraporteista, jotka on tuotettu EU:n rahoittaman tutkimusprojektin JOUSTAVUUS JA KILPAILUKYKY: TYÖMARKKINOIDEN JOUSTAVUUS, INNOVOINTI JA ORGANISAATIOIDEN MENESTYS (FlexCom) puitteissa. Tutkimuksessa pyritään empiirisesti tarkastelemaan toimintojoustavuuden kenttää tapaustutkimusten avulla, jotka on tehty viidessä pienessä Euroopan maassa – Alankomaissa, Kreikassa, Irlannissa, Suomessa ja Sveitsissä. Erityisesti tutkimuksessa tehdään lyhyt katsaus siihen, miten toimintojoustavuus on alan kirjallisuudessa määritelty ja miten sitä on mitattu; esitellään sekä yksityiskohtaisia tietoja aineiston keräämiseen käytetystä kyselylomakkeesta että merkittäviä ominaisuuksia 30 tutkitusta organisaatiosta; tarkastellaan maiden rajat ylittäviä todisteita toimintojoustostrategioista; ja lopuksi pyritään löytämään yhteyksiä toimintojoustavuuden ja taloudellisen menestyksen välillä.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
781.71 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.