Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63968
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
DeCarvalho, Anthony
Suni, Paavo
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 977
Abstract: 
Intian merkitys maailmantaloudessa on vielä pieni, mutta maan kansainvälinen merkitys on noussut nopeasti erityisesti IT-palvelujen tuotannon ja kaupan nopean kasvun takia. Intian talouden avautuminen ja siihen liittyvä talouskasvun nopeutuminen alkoi myöhemmin kuin Kiinassa. Osin tästä syystä Intian teollinen sektori on vahvistunut huomattavasti Kiinaa heikommin. Kun Kiinan avautuminen alkoi 1970-luvun lopulla, niin Intiassa avautumisen ensi askelia otettiin 1980-luvulla. Varsinainen talouden avautuminen ja markkinaehtoistuminen alkoi vuoden 1991 vakavasta vaihtotasekriisistä ja sitä seuranneesta talouden uudistusohjelmasta. Tätä ennen puhuttiin yleisesti ns. ”hindukasvusta”, johon noin 1.5 prosentin vuotuiseen henkeä kohden laskettuun hitaaseen kasvuun Intian katsottiin kulttuurisista syistä sidotun. Reformit ja maan omavaraisuuspolitiikan muuntaminen avoimeen suuntaan ovat lisänneet maan talouskasvua tuntuvasti. Intia on osin englanninkielentaitoisen väestönsä ansiosta pystynyt olemaan esimerkiksi IT-palvelujen maailmankaupan edelläkävijöitä. Intian talouskasvu on ollut vuoden 1991 kriisin jälkeen noin neljä prosenttia vuodessa henkeä kohden laskettuna. BKT:n vuotuinen keksikasvu on ollut noin 6 prosenttia. Kasvunäkymät ovat hyvät myös pitkällä aikavälillä, koska työvoima lisääntyy nopeasti, investointitahti ja tuottavuuden kasvu kiihtynevät mm. lisääntyvien ulkomaisten investointien tukemana ja talouden toimintaa rajoittavien säännösten keventyessä. Intia on vieläkin tulotasolla mitattuna selvä alisuoriutuja, jos sitä verrataan muihin kehittyviin maihin.
Subjects: 
Intia, kehittyvä talous, IT-vienti, Suomi ja Intia, globalisaatio
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
285.88 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.