Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63966
Authors: 
Hussi, Tomi
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 849
Abstract: 
Intellectual Capital, Intangible Assets and Knowledge Creation are all concepts that are strongly linked to the phenomenon of Knowledge Management. Yet they have only been parallel to each other. This controversy between different approaches has also resulted in vague definitions of Knowledge Management. This paper will critically discuss the definitions of these concepts. The analysis shows that different concepts actually focus on different angles of the topic. Based on this, a model will be built that ties all of them into a unitary entity. At the same time, this model gives a reconfigured definition of the concept of knowledge management.
Abstract (Translated): 
Osaamispääoma, aineeton varallisuus ja tiedonluominen ovat tietämyksen johtamisen elementtejä. Näiden käsitteiden välisistä kytköksistä tiedetään kuitenkin liian vähän. Käsitteiden kirjo on osaltaan vaikeuttanut tietämyksen johtamisen selkeää määrittelemistä. Käsitemäärittelyjen tarkastelu osoittaa, että yrityksen arvon luomiseen liittyvät eri käsitteet painotukset poikkeavat toisistaan. Erilaisten näkökulmien suhteuttaminen toisiinsa tuottaa uudenlaisen käsitteellisen järjestelmän, joka määrittelee myös tietämyksen johtamisen uudenlaisella tavalla. – osaamispääoma ; arvoa synnyttävä aineeton varallisuus ; kaupallisesti hyödynnettävissä oleva aineeton varallisuus ; tiedonluominen ; tietämyksen johtaminen
Subjects: 
intellectual capital
intangible assets
generative intangibles
commercially exploitable intangibles
knowledge creation
knowledge management
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
419.49 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.