Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63964
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Hyytinen, Ari
Pajarinen, Mika
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 891
Abstract: 
A firm that owns a patent has a legal right to exclude. Applying for the patent, however, discloses discovery of an invention by the firm. Both the ownership of the right and the disclosure of the discovery expose the firm to an acquisition, because other firms may be interested in buying the right or the invention for a number of reasons. In this paper we put forward the idea of patentdriven mergers and acquisitions (M&As). We test the idea using a large sample of Finnish firms that are mostly small and private. Multinomial logit estimations show that if a Finnish firm owns a number of patents registered via the European Patent Office (EPO), the patents increase the probability that the firm is acquired by a foreign firm. The same does not hold for the probability that the firm is acquired by a Finnish firm. The finding suggests that patenting via the EPO exposes Finnish firms to cross-border M&As. We relate the finding to the existing explanations for the M&A-activity and argue that it speaks for the notion that M&As serve many different economic roles.O252 – Merger ; acquisition ; takeover ; patent ; M&A ; FDI ; technology ; internationalization
Abstract (Translated): 
Hakemalla patentin yritys saa keksintöönsä yksinoikeuden. Sen vastapainoksi yritys joutuu paljastamaan ja julkistamaan keksintönsä sisällön. Molemmat tekijät – patentin omistaminen ja keksinnön julkistaminen – saattavat aiheuttaa sen, että muut yritykset kiinnostuvat ostamaan patentin omistavan yrityksen. Käyttämällä pääosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuvaa suomalaista aineistoa tässä tutkimuksessa selvitetään, missä määrin (potentiaalisen kohdeyrityksen) patentointi vaikuttaa yrityskaupan toteutumiseen. Tulosten mukaan EPO-patenttien (European Patent Office) määrä lisää todennäköisyyttä, että suomalainen yritys päätyy ulkomaisen yrityksen ostamaksi. Patentit eivät kuitenkaan näytä lisäävän todennäköisyyttä, että yritys päätyy suomalaisen yrityksen ostamaksi. Tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä, että ulkomaiset yritykset ovat kiinnostuneita suomalaisyritysten teknologisesta osaamisesta. – Fuusio ; yrityskauppa ; patentti ; patentointi ; teknologia ; todennäköisyys ; kansainvälistyminen
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
338.48 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.