Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/63938
Autoren: 
Piekkola, Hannu
Datum: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
ETLA Discussion Papers No. 899
Zusammenfassung: 
This study examines demographic aspects of ageing in ten European countries (Austria, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy, Norway, Poland, Switzerland, United Kingdom) and time use in seven countries (Belgium, Denmark, Finland, Germany, Netherlands, Portugal, United Kingdom). In the whole Europe, the total working age population begins to decline after 2010. Ageing accelerates and by 2040 there will be almost equal number of individuals over 59 years compared to active people at age 20-59. The number of oldest old of age 75+ will be close to the number of children (under 15 years). The trend is that by 2050 over 30% of persons over 60 will be over 80 years, which is a dramatic change from the current level of around 10%. The variation in population growth prospects and ageing is noticeable. The biggest expected decrease in population size takes place in Germany, Finland and Italy. The increase in the proportion of middle-aged and elderly persons is most striking in Germany, Italy, Switzerland and Finland. The deepness of ageing problem in Germany explains why the largest countries UK, France and Germany are expected to be of the same size, around 66-73 million people, by 2050. Some countries like Norway and the UK are instead expected to steadily increase in population size. As the older age cohorts are healthier than before with an increase in life expectancy, active non-work time use is likely to be more important than before; also as an important determinant of early retirement. Active ageing policies towards wider participation in working life but also with an appropriate valuation of non-work time such as household work are important. – Ageing ; Retirement ; Demographic Change
Zusammenfassung (übersetzt): 
Tämä tutkimus tarkastelee ikääntymistä kymmenessä eurooppalaisessa maassa (Itävalta, Tsekin tasavalta, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Norja, Puola, Sveitsi, Iso-Britannia) ja ajankäyttöä seitsemässä maassa (Belgia, Tanska, Suomi, Saksa, Hollanti, Portugali, Iso-Britannia). Euroopassa työikäinen väestö alkaa vähentyä vuoden 2010 jälkeen. Ikääntyminen kiihtyy ja vuoteen 2040 mennessä 60-vuotiaita ja sitä vanhempia on melkein yhtä paljon kuin aktiivisessa iässä olevia eli 25-59-vuotiaita. 75-vuotiaita ja sitä vanhempia on lähes yhtä paljon kuin alle 15-vuotiaita. Suuntana on, että vuoteen 2050 mennessä yli 30 prosenttia yli 60 vuotiaista on yli 80-vuotiaita. Tässä on suuri muutos nykyiseen osuuteen, joka on 10 prosenttia. Väestöennusteet vaihtelevat kuitenkin suuresti maittain. Suuri odotettavissa oleva väestön määrän väheneminen tapahtuu Saksassa, Suomessa ja Italiassa. Keski-ikäisten ja vanhemman väestön osuuden suurin kasvu tapahtuu Saksassa, Italiassa, Sveitsissä ja Suomessa. Väestön ikääntymisen jyrkkyys Saksassa selittää sen miksi väestön määrä ei suuresti eroa vuoteen 2050 mennessä Iso-Britanniassa, Ranskassa ja Saksassa ollen noin 66-73 miljoonaa. Eräissä maissa kuten Norjassa ja Iso-Britanniassa väestö jopa kasvaa. Kun vanhemmat ikäryhmät ovat terveempiä kuin ennen ja eliniän odote kasvaa, aktiivinen ajankäyttö myös työajan ulkopuolella kasvaa merkitykseltään myös eläkepäätöksessä. Aktiivisen ikääntymisen ohjelmien on tähdättävä paitsi suureen työhön osallistumisasteeseen myös kotityön ja vapaa-ajan oikeaan arvottamiseen.
JEL: 
J26
J14
J22
J11
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
491.84 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.