Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63930
Authors: 
Alho, Kari E. O.
Kaitila, Ville
Widgrén, Mika
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 963
Abstract: 
Economic convergence of the new member countries (NMCs) of the EU towards the incumbent EU countries (EU-15), not only in terms of real income, but also in nominal terms, is of paramount importance for both partners. We build a dynamic CGE model, starting from the Balassa-Samuelson two-sector framework, but modify and enlarge it with, i.a., endogenous capital formation, consumption behaviour and labour mobility to address several other issues like uncertainty, welfare and sustainability in terms of foreign indebtedness. At the same time we evaluate, by endogenising FDI flows, what impact convergence has on the EU-15 and what is the interaction between the two regions through FDI. We find that in a general equilibrium setting fears of adverse effects of a relocation of EU-15 manufacturing to the NMCs are not well founded.
Abstract (Translated): 
EU:n uusien jäsenmaiden taloudellinen konvergenssi kohti vanhoja EU-15 -maita, ei ainoastaan reaalisen tulotason, vaan myös hintojen ja palkkojen osalta on tärkeä molemmille osapuolille. Rakennamme kahden tuotantosektorin dynaamisen yleisen tasapainon mallin lähtien liikkeelle Balassa-Samuelson -kehikosta, jota muunnamme ja laajennamme mm. endogeenisilla investoinneilla, kulutuskäyttäytymisellä ja työvoiman liikkeillä, ja tarkastelemme useita kysymyksiä, kuten epävarmuutta, hyvinvointia ja konvergenssiprosessin vakautta ulkomaisen velkaantumisen osalta. Samalla arvioimme endogenisoimalla suorat sijoitukset sitä, mikä on näiden kahden alueen keskinäinen riippuvuus suorien sijoitusten välityksellä ja mikä vaikutus konvergenssilla on EU-15 -maihin. Tulokseksi saamme, että yleisen tasapainon mielessä pelot tuotannon uudelleensijoittamisen kielteisistä vaikutuksista EU-15 - maille eivät ole kovinkaan perusteltuja.
Subjects: 
Convergence
New Member Countries
EU-15
Konvergenssi
uudet jäsenmaat
EU-15 -maat
JEL: 
F15
F21
F43
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
290.41 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.