Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63912
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlho, Kari E.O.en_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:28:34Z-
dc.date.available2012-09-21T11:28:34Z-
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63912-
dc.description.abstractThe paper combines the short-run link between increases in aggregate demand and growth of GDP, which leads to a reduction in unemployment, with a definition of the equilibrium rate of unemployment that is independent of the growth rate. We first present evidence from the EU and the US that expected changes in the growth rate of GDP do not have, while unexpected shocks do have, an effect on the change in unemployment, in line with the equilibrium rate model. A novel structural model, allowing for this distinction, is then constructed and estimated for the Finnish labour market. We solve for the equilibrium rate of unemployment and the standard error of this estimate, and evaluate policies to lower the still quite high equilibrium rate or to accelerate adjustment towards it. Reducing the replacement rate is a feasible policy option to lower unemployment permanently, although its effects will be felt only slowly. A more competitive product market and a permanent moderation in wage claims also lead to a lower equilibrium level of unemployment. Expansionary demand management policies, even though their effect is neutralised in the medium run, can, if properly designed, accelerate adjustment towards the equilibrium rate. Due to slow adjustment in the labour market, temporary wage restraint and a reduction in payroll taxes are also effective tools over the medium run, although they do not have an effect on the long-run steady state.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x839en_US
dc.subject.jelE24en_US
dc.subject.jelE64en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordEquilibrium rate of unemploymenten_US
dc.subject.keywordGDP growthen_US
dc.subject.keywordeconomic policiesen_US
dc.subject.stwArbeitslosigkeiten_US
dc.subject.stwArbeitsmarktstatistiken_US
dc.subject.stwSozialprodukten_US
dc.subject.stwWirtschaftsindikatoren_US
dc.subject.stwWirtschaftspolitiken_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleThe equilibrium rate of unemployment and policies to lower it: The case of Finlanden_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn359235107en_US
dc.description.abstracttransTässä tutkimuksessa yhdistetään kokonaiskysynnän ja BKT:n kasvu, joka johtaa työttömyysasteen laskuun, tasapainotyöttömyysasteen määritelmään, joka on riippumaton talouden kasvunopeudesta. Ensiksi esitetään evidenssiä EU:n ja USA:n osalta, joka osoittaa, että tasapainotyöttömyysasteen mallin mukaisesti odotetuilla muutoksilla BKT:ssä ei ole, mutta odottamattomilla muutoksilla on vaikutusta työttömyysasteen muutokseen. Uudenlainen työmarkkinoiden rakenteellinen malli, joka sallii yo. erotuksen, rakennetaan ja estimoidaan Suomen työmarkkinoita koskien. Mallin perusteella ratkaistaan tasapainotyöttömyysasteen arvio ja tähän arvioon liittyvä epävarmuus. Sen jälkeen tutkitaan mallin avulla politiikkoja, joilla voidaan alentaa vielä varsin korkeaa tasapianotyöttömyyttä tai nopeuttaa sopeutumista sitä kohti. Työttömyyden pysyväksi alentamiseksi voidaan alentaa työttömyyskorvausastetta, vaikkakin sen vaikutukset tulevat esiin vain hitaasti. Kilpailullisemmat hyödykemarkkinat ja pysyvästi maltilliset palkkaratkaisut johtavat myös tasapainotyöttömyysasteen alenemiseen. Ekspansiivinen kysynnän säätelypolitiikka, vaikkakin sen vaikutus häipyy keskipitkällä ajalla, voi nopeuttaa sopeutumista kohti tasapainotyöttömyysastetta, jos politiikka mitoitetaan sopivalla tavalla. Työmarkkinoiden hitaan sopeutumisen vuoksi tilapäinen palkkamaltti ja välillisten työvoimakustannusten alentaminen ovat tehokkaita keinoja keskipitkällä ajalla, vaikkakaan ne eivät muuta pitkän ajan tasapainotyöttömyysastetta. – Tasapainotyöttömyysaste ; BKT:n kasvu ; talouspolitiikkaen_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
429.43 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.