Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63910
Authors: 
Hyytinen, Ari
Toivanen, Otto
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 820
Abstract: 
This paper provides evidence that capital market imperfections hold back innovation and growth, and that public policy can complement capital markets. We deliver the evidence by studying the effects of government funding on the behavior of SMEs in Finland. By adapting the methodology recently proposed by Rajan and Zingales (1998) to firm-level data, we show that government funding disproportionately helps firms from industries that are dependent on external finance. We demonstrate that the result is economically significant and robust to a variety of tests.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että pääomamarkkinoiden epätäydellisyydet saattavat jarruttaa yritysten innovatiivisuutta ja kasvua ja että elinkeinopolitiikalla voidaan näiden epätäydellisyyksien tuomia ongelmia vähentää. Tutkimuksen tulokset perustuvat analyysiin, jossa tarkastellaan julkisen yritysrahoituksen vaikutusta pk-yritysten toimintaan Suomessa. Soveltamalla Rajanin ja Zingalesin (1998) kehittämää menetelmää yritystason aineistoon osoitamme, että julkinen yritysrahoitus on auttanut suhteellisesti enemmän yrityksiä niillä toimialoilla, jotka toimivat ulkoisen rahoituksen turvin. Osoitamme myös, että tämä tulos on taloudellisesti merkittävä ja tilastollisesti vahva. – yritysrahoitus ; rahoitusrajoitteet ; innovaatiot ; yritysten kasvu ; julkinen rahoitus
Subjects: 
corporate finance
financial constraints
innovation
firm growth
subsidies
JEL: 
E50
G21
G24
G32
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
356.75 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.