Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63908
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaliranta, Mikaen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:28:31Z-
dc.date.available2012-09-21T11:28:31Z-
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63908-
dc.description.abstractThe appearance of productivity-enhancing restructuring at the plant level (the socalled between and net entry effects) has contributed substantially to the acceleration of labour and total factor productivity growth in Finnish manufacturing in the period from the latter part of the 1980s up to the mid-1990s. The recent years have witnessed chilling in these components of aggregate productivity growth. We find evidence that increased export-orientation towards the Western markets and increased R&D intensity have generated the productivity-enhancing restructuring. More specifically, R&D seems to have contributed to aggregate total factor productivity through plant level restructuring with a lag of some 3 to 5 years. The chilling in the between-plant component in recent years can be explained by the fact that while the gap to the international technology frontier is narrowing there are less and less needs and opportunities for productivity improvement through micro-structural adjustment. We have found that microstructural factors of aggregate productivity growth have an important role to play in diminishing productivity and wage dispersion between plants. In the recession years external adjustment through entry and exit and, to a lesser extent, through restructuring among incumbents has improved aggregate productivity performance in some service industries as well. But the recovery period has entailed chill also in many non-manufacturing industries. – productivity ; total factor productivity ; restructuring ; R&D ; competition ; catching upen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x757en_US
dc.subject.jelL60en_US
dc.subject.jelL80en_US
dc.subject.jelO12en_US
dc.subject.jelO32en_US
dc.subject.jelO47en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwProduktivitäten_US
dc.subject.stwWirtschaftliche Anpassungen_US
dc.subject.stwIndustrielle Forschungen_US
dc.subject.stwVerarbeitendes Gewerbeen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleProductivity growth and micro-level restructuring: Finnish experiences during the turbulent decadesen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn328555258en_US
dc.description.abstracttransTuottavuutta vahvistavan toimipaikkatason rakennemuutoksen (osuusvaikutuksen) ilmaantuminen on edistänyt merkittävästi työn tuottavuuden ja kokonaistuottavuuden kasvun kiihtymistä Suomen tehdasteollisuudessa 1980-luvun jälkipuoliskolta 1990-luvun puoliväliin. Viime vuosina tämä kasvutekijä on alkanut hyytyä. Saadaan näyttöä siitä, että lisääntynyt vientisuuntautuminen länsimarkkinoille sekä lisääntynyt T&K-intensiteetti ovat lisänneet tuottavuutta vahvistavaa rakennemuutosta. Tarkemmin sanottuna, T&K näyttää vaikuttavan aggregaativiseen kokonaistuottavuuteen osuusvaikutuksen välityksellä noin 3-5 vuoden viiveellä. Osuusvaikutuksen hyytyminen viime vuosina selittyy sillä, että samalla kun teknologiakuilu kansainväliseen teknologian eturintamaan on kaventunut, alati vähemmän on tarvetta ja mahdollisuutta tuottavuuden parannuksiin mikro-rakenteiden sopeutuksen kautta. Havaitaan, että aggregaativisen tuottavuuskasvun mikrorakennetekijät vähentävät tuottavuuden ja palkojen hajontaa toimipaikkojen välillä. Lamavuosina ulkoinen sopeutuminen toimipaikkasyntymien ja - poistumien kautta ja vähemmässä määrin myös rakennemuutos toimintaansa jatkavien toimipaikkojen keskuudessa on parantanut aggregatiivista suorituskykyä joillakin palvelutoimialoilla. Myös monilla ei-teollisilla toimialoilla toipumisjaksoa luonnehtii hyytyminen.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.