Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63903
Authors: 
Jukomaa, Minna
Koivisto, Jussi
Tahvanainen, Marja
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 790
Abstract: 
Shortage of top qualified IT professionals and recruiting them from abroad have become current issues in European, including Finnish, high technology firms. As recruiting people from other countries and cultures may be different from domestic recruitment, the present study finds out that the Salient issues of such recruitment are fourfold: (1) recruits do not only bring in technical skills, but they also may facilitate the employing firm’s internationalisation; (2) recruits’ cross-cultural adaptability and family flexibility are important yet often neglected factors behind their success or failure; (3) in such recruitment process, firms pose challenges of geographical-logistical distances and cultural differences in communication; and (4) due to Finland’s peripheral position, proper communication of the Finnish high quality of life and advanced technology are important in attracting good recruits. Moreover, there are notable differences between the recruits of different national-cultural backgrounds: for instance Russian recruits regarded proximity to Russia as an important argument, while Indian recruits were less easily attracted by any other factors than good income. – Finland ; Immigration ; IT Professionals ; Recruitment ; Technolgy Firms
Abstract (Translated): 
Pätevien informaatioteknologia-ammattilaisisten puute ja näiden rekrytointi ulkomailta on noussut ajankohtaiseksi teemaksi eurooppalaisissa ja siten myös suomalaisissa teknologiasektorin yrityksissä. Tämän tutkimuksen mukaan rekrytoiminen ulkomailta ja vieraista kulttuureista poikkeaa kotimaisesta rekrytoinnista etenkin neljän keskeisen tekijän osalta: (1) Ulkomailta rekrytoidut eivät vain tuo mukanaan teknistä kompetenssiaan, vaan he usein myös edistävät uuden työnantajayrityksensä kansainvälistymistä. (2) Ulkomailta rekrytoidun henkilön sopeutumiskyky uuteen kulttuuriin Suomessa ja hänen perheensä joustavuus ovat keskeisiä elementtejä onnistuneessa kansainvälisessä rekrytoinnissa, joskin nämä elementit jäävät rekrytoinnissa usein liian vähäiselle huomiolle. (3) maantieteelliset etäisyydet ja kulttuurierot tuovat kansainväliseen rekrytointiin erityisiä haasteita. (4) Suomen periferisen sijainnin vuoksi on tärkeää tarjota asiallista tiedotusta Suomen korkeasta elämänlaadusta ja teknologisesta kehityksestä. Näiden neljän keskeisen tekijän lisäksi tutkimuksessa nousee esille eroja eri maista ja kulttuureista tulevien rekrytoitavien henkilöiden välillä. Esimerkiksi venäläisille Suomen sijainti lähellä entistä kotimaata oli tärkeä peruste hakeutua suomalaiseen yritykseen, kun taas intialaisia voidaan motivoida lähinnä vain hyvällä palkalla.
Subjects: 
informaatioteknologia-ammattilaiset
maahanmuutto
rekrytointi
Suomi
teknologiasektori
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
131.78 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.