Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63899
Authors: 
Böckerman, Petri
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 760
Abstract: 
Useimpien arvioiden mukaan uudella taloudella on merkittäviä palkkaerojen kasvua voimistavia vaikutuksia. Tietokone- ja informaatioteknologian leviämisellä on myös selkeitä vaikutuksia työpaikkarakenteeseen, mutta vaikutukset työttömyyteen ovat epäselviä empiiristen tutkimusten perusteella. Empiirinen tutkimus tukee lisäksi näkemystä, jonka mukaan työntekijöiden osallistumista kannustavissa organisaatioissa kyetään hyödyntämään tehokkaimmin kehittyvää informaatio- ja tietokoneteknologiaa.
Abstract (Translated): 
A number of empirical studies have concluded that the introduction of technologies associated with “new economy” have a tendency to widen the underlying distribution of wages. There are also strong effects on the structure of jobs in the economies, but the effects on unemployment are not clear based on the available evidence. In addition, the empirical evidence gives support to the view that organizations that provide incentives to workers to participate are able to take the full advantage of these emerging technologies.
Subjects: 
Uusi talous
teknologinen muutos ja osaamistarpeet
Suomi
New economy
skill-biased technological change
Finland
JEL: 
J23
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
160.26 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.