Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63881
Authors: 
Mankinen, Reijo
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1009
Abstract: 
Väestön ikääntyminen johtaa terveydenhoitomenojen selvään kasvuun suhteessa kokonaistuotantoon. Toistaiseksi kustannusten nousu on ollut kansainvälisesti verrattuna varsin vaimeaa. Seuraavien 10 vuoden aikana suuret ikäluokat saavuttavat iän (61 - 70), jossa lääkkeiden ikäryhmittäinen kulutus on suurin. Siksi terveydenhoitomenojen, kuten lääkkeiden kysynnän, odotetaan kasvavan. Lääkemarkkinoilla kotimaisen tuotannon osuus on supistunut kilpailun kiristymisen myötä. Toisaalta kireä kilpailu on pitänyt kustannuskehityksen vaimeana.
Subjects: 
Lääkemarkkinat, lääketeollisuuden panosten ja tuotoksen jakautuminen, tuontipanokset, kysynnän kehitysnäkymät
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
300.05 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.