Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63865
Authors: 
Lovio, Raimo
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1053
Abstract: 
KTM:n ja Tekesin ProAct-ohjelman rahoittamassa ETLAtiedon ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhteisprojektissa on tutkittu usean vuoden seurantatutkimuksella suomalaisten suurimpien monikansallisten yritysten globalisoitumisprosessia. Nyt raportoitava analyysi vetää yhteen tehtyä tutkimusta sekä empiiristen havaintojen että tutkimuksellisen viitekehyksen osalta. Tutkimus korostaa sitä, että yritysten globalisoituminen ja niiden maantieteellinen sijoittuminen ovat voimakkaasti sidoksissa yritysten kasvustrategioissa tapahtuviin historiallisiin muutoksiin. Useimmissa tapauksissa yritysten sijaintipäätökset eivät ole erillisiä vain sijaintia koskevia päätöksiä, vaan sijainti saa selityksensä investointipäätösten takana olevista yleisemmistä strategisista linjauksista. Chandlerin kuuluisaa teesiä – structure follows strategy – mukaillen väitetään siis, että sijainti seuraa strategiaa. Tutkittujen yritysten maantieteellisen sijainnin muutokset selittyvät pääasiassa yritysten liiketoiminnan luonteen muutoksista (fokusoituminen, massatuotteiden valmistuksen väheneminen, pyrkimys arvoketjussa eteenpäin) sekä toimialojen konsolidointiin tähdänneistä yritysostoista. Tämän lisäksi tärkeäksi selitystekijäksi ovat nousseet uusinvestoinnit kehittyviin teollisuusmaihin erityisesti markkinoiden ja halpojen tuotantokustannusten takia. Globalisoituminen etenee kahtena rinnakkaisena prosessina. Suomalaiset yritykset vahvistavat asemiaan sekä perinteisillä Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoilla että Aasiassa, Itä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa.
Subjects: 
Sijainti, globalisaatio, monikansalliset yhtiöt
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
202.93 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.