Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63864
Authors: 
Kauhanen, Antti
Piekkola, Hannu
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 817
Abstract: 
The aim of this paper is to examine profit sharing using Finnish linked employer-employee data in 1996-2000. The use of profit sharing is predicted by the share of the highly educated, R&D and capital intensity, business risk, firm size and the desire to have some stability in the skilled workforce. The probability that an employee is included in a profit sharing plan is higher for educated, R&D employees, white-collar employees and men. Individuals in profit sharing plans have 3-13% higher wages after controlling for the observable characteristics of the employees (3% for white-collar and 13% for blue-collar employees). They also have quicker base wage growth. The productivity effects are 6-13% when the composition of the workforce is controlled for.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tulospalkkausta, käyttäen suomalaista yhdistettyä työnantaja-työntekijäaineistoa vuosilta 1996-2000. Tulospalkkauksen käyttöä selittää korkeasti koulutettujen osuus, T&K- ja pääomaintensiivisyys, liikeriski, yrityskoko ja koulutetun työvoiman alhainen vaihtuvuus. Tulospalkkaa saavat todennäköisimmin korkeasti koulutetut, T&K-työntekijät, toimihenkilöt ja miehet. Tulospalkkaa saavilla toimihenkilöillä ansiot ovat noin 3% korkeammat ja työntekijöillä noin 13 % korkeammat, kun havaittavat henkilökohtaiset ominaisuudet on vakioitu. Heidän palkkakasvu on myös ollut nopeampaa. Tuottavuusvaikutukset ovat noin 6-13% kun työvoiman rakenne on otettu huomioon. – palkitsemismenetelmät ; tuottavuus ; palkkaerot ; yhdistetty työnantaja-työntekijäaineisto
Subjects: 
compensation methods
wage differentials
productivity
linked employeremployee data
JEL: 
J32
J33
J53
C23
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
143.84 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.