Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63860
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorForsström, Juhaen_US
dc.contributor.authorHonkatukia, Juhaen_US
dc.contributor.authorLehtilä, Anttien_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:01:09Z-
dc.date.available2012-09-21T11:01:09Z-
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63860-
dc.description.abstractTässä muistiossa tarkastellaan mallilaskelmien avulla Kansallisen ilmastostrategian kustannusarvioiden herkkyyttä maakaasun hinnalle ja kariutuneille kustannuksille. Muistion laskelmissa maakaasun hinnan oletetaan laskelmissa kohoavan selvästi ilmastostrategian arviota nopeammin vuoteen 2010 mennessä. Laskelmien perusteella maakaasun hinnan nousu lisäisi ilmastostrategian kustannuksia maakaasuvaihtoehdossa noin 500 miljoonalla markalla ja kasvattaisi maakaasu- ja ydinvoimavaihtoehtojen välistä kustannuseroa 560 miljoonalla markalla. Kansantuotteen lasku olisi maakaasun hinnan nousun seurauksena noin 0,1-0,2 prosenttiyksikköä suurempaa kuin ilmastostrategian arviossa ja ydinvoima- ja maakaasuvaihtoehtojen välinen ero BKT:n suhteen kasvaisi ilmastostrategian noin 0,2 prosenttiyksiköstä yli 0,3 prosenttiyksikköön. Myös kulutuskysynnän ja työllisyyden lasku olisi korkeammalla maakaasun hinnalla selvästi suurempaa kuin ilmastostrategian arviossa. Kariutuneiden kustannusten arvioidaan tutkimuksessa asettuvan noin 4200 mmk:n tasolle ilmastostrategiassa esitetyn 700-800 milj. markan sijaan. Jos kustannukset kuitenkin jakautuisivat useiden vuosien ajalle, jäisi niiden korvaamiseksi tarvittava vuotuinen veron korotus suhteellisen pieneksi. Niinpä kariutuneiden kustannusten korvaamisella ei olisi kovin suuria vaikutuksia koko kansantalouden tasolla.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x801en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordkariutuneet kustannukseten_US
dc.subject.keywordmaakaasuen_US
dc.subject.keywordydinvoimaen_US
dc.subject.keywordenergiaveroten_US
dc.subject.keywordstranded costsen_US
dc.subject.keywordnatural gasen_US
dc.subject.keywordnuclear poweren_US
dc.subject.keywordenergy taxesen_US
dc.subject.stwKernenergieen_US
dc.subject.stwEnergiesteueren_US
dc.subject.stwErdgasen_US
dc.subject.stwKlimaveränderungen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleMaakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiinen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn346962196en_US
dc.description.abstracttransThis study evaluates the sensitivity of the cost estimates of the Finnish Climate Change Strategy to the assumptions about natural gas prices and stranded costs. The study assumes that natural gas prices increase faster than expected, and that stranded costs are covered by the state. The study finds that an increase of 10-45 FIM/MWh in natural gas prices would increase the costs of the climate strategy by up to 500 Mill. FIM by the year 2010 and increase the fall of GDP by 0,1-0,2 percentage points. It would also broaden the cost advantage of nuclear power-based electricity supply scenario over the natural gas-based electricity scenario from 0,2 to over 0,3 percentage points of GDP. Stranded costs are evaluated to amount to 4 200 Mill. FIM, well above the 700-800 Mill. FIM estimated in the climate strategy. Even so, if they are met during the entire Kyoto period, they cause fairly small macroeconomic consequences, since covering the yearly expense necessitates only small increases in other taxes.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
328.81 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.