Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63839
Authors: 
Hyytinen, Ari
Väänänen, Lotta
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 887
Abstract: 
Despite the voluminous and growing literature on financial constraints, the origins of the constraints are hardly ever empirically analyzed. This paper offers such an analysis. We study, in particular, the empirical prevalence of adverse selection and moral hazard in capital markets using a unique survey data on Finnish small and medium-sized enterprises (SMEs). The survey data suggest that adverse selection is empirically more prevalent than moral hazard in the capital markets that the SMEs face. We also find that of the variables indicating the presence of adverse selection and moral hazard, the former has more explanatory power in regressions modeling the availability of external finance to the SMEs than the latter. Finally, we document that our proxies for adverse selection and moral hazard are inversely related to the age of firms, just like Diamond (1989) predicts.
Abstract (Translated): 
Huolimatta useista tutkimuksista, joissa tarkastellaan yritysten rahoitusrajoitteita, tiedetään rahoitusrajoitteiden syistä melko vähän. Tarkastelemme tässä tutkimuksessa empiirisesti juuri näitä syitä. Hyödyntäen ainutlaatuista kyselyaineistoa suomalaisista pienistä ja keskisuurista (pk-) yrityksistä tutkimme erityisesti sitä, kuinka yleistä ns. haitallinen valikoituminen (adverse selection) ja moraalikato (moral hazard) ovat rahoitusmarkkinoilla. Tutkimme myös näiden ilmiöiden vaikutusta ulkoisen rahoituksen saatavuuteen. Huolimatta eräistä kyselyaineiston ongelmista, käytössämme oleva yritystason aineisto viittaa siihen, että adverse selection -ongelma on moral hazard -ongelmaa vallitsevampi rahoitusmarkkinoilla, jotka pk-yritykset kohtaavat. Löydämme myös, että regressioissa, joissa mallinnamme ulkoisen rahoituksen saatavuutta, on adverse selection -ongelmaa kuvaavalla muuttujalla enemmän selitysvoimaa kuin moral hazard -ongelmaa kuvaavalla muuttujalla. Lopuksi osoitamme, että molemmat muuttujat ovat käänteisessä suhteessa yrityksen ikään, juuri kuten Diamondin (1989) tutkimus ennustaa. Tutkimus siis vahvistaa usein esitettyä näkemystä, että erityisesti uudet ja nuoret pkyritykset kärsivät rahoituksen tehokasta kohdentumista heikentävistä adverse selection ja moral hazard -ongelmista.
Subjects: 
financial constraints
adverse selection
moral hazard
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
484.97 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.