Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63812
Authors: 
Koivisto, Jussi V.
Lampinen, Matti
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 808
Abstract: 
This study focuses on how cross-cultural synergy and friction emerge in Finno-Sinic management communication, decision-making and organisation empowerment. The paper is based on a qualitative methodology and in-depth interviews with Finnish and Chinese subjects in Finnish companies in Hong Kong. According to the results, the Finnish communication was found out to be frank, open and informal, in contrast to the subtler, more reserved and more formal Sinic communication pattern. The Finnish decision-making was “improvising” and rapid, while the Sinic preference was for a slower and more formal approach. The Finnish ideal of organisation empowerment was based on low organisational hierarchy and downward delegation of authority, while the Sinic model relied on socio-political bargaining and higher power distance. – Chinese ; Communication ; Cross-Cultural ; Decision-Making ; Empowerment ; Finland ; Hong Kong ; Management
Abstract (Translated): 
Tämä tutkimus tarkastelee suomalais-kiinalaisen johtamisen kitkaa ja synergiaa viestinnässä, päätöksenteossa ja vallanjaossa organisaatiossa. Se perustuu kvalitatiiviselle metodologialle ja sen aineistona on käytetty Hong Kongissa toimivissa suomalaisyrityksissä tehtyjä suomalaisen ja kiinalaisen henkilöstön yvähaastatteluja. Tutkimustuloksien mukaan suomalainen viestintä on suoraa, avointa ja epämuodollista verrattuna Hong Kongin kiinalaiseen epäsuorempaan, varautuneempaan ja muodollisempaan viestintätyyliin. Vastaavasti suomalainen päätöksentekotapa havaittiin ”improvisoivaksi” ja nopeaksi, kun hongkongilaiset suosivat rauhallisempaa ja muodollisempaa päätöksentekomallia. Suomalainen ihanne organisaation vallanjaosta perustuu matalalle hierarkialle ja päätösvallan delegoimiselle organisaatiossa alaspäin Hong Kongin kiinalaisen toimintatavan pohjautuessa sosiopoliittiselle neuvottelulle ja suuremmalle vallanerolle.
Subjects: 
Hong Kong
johtaminen
kiinalainen
kulttuurienvälinen
päätöksenteko
Suomi
vallanjako
viestintä
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
362.24 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.