Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63811
Authors: 
Pajarinen, Mika
Ylä-Anttila, Pekka
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 936
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan kyselyaineiston avulla suomalaisten yritysten toimintaa ja lähiajan laajennussuunnitelmia ulkomailla. Noin kymmenellä prosentilla kyselyn yrityksistä oli pysyvää henkilöstöä ulkomailla. Seuraavan kolmen vuoden aikana toiminnan laajentamista ulkomailla harkitsi samoin joka kymmenes yritys. Todennäköisyyttä laajentaa toimintaa ulkomailla lisää etenkin aiempi kansainvälistyminen, ts. se, että yrityksellä on jo ennestään vientiä Suomesta tai pysyvää henkilöstöä ulkomailla. Kansainväliset yritykset tulevat siis yhä kansainvälisemmiksi. Muita tilastollisesti merkitseviä taustatekijöitä ovat teknologiavaltaisuus, kasvuhakuisuus ja yrityksen koko. Pyrkimys osaamisen ja teknologiaintensiivisyyden lisäämiseen kilpailuetuna johtaa siis väistämättä myös kansainvälistymiseen. Maantieteellisesti tarkasteltuna suomalaisten yritysten ulkomaisten investointien suosituin kohdealue onkin ollut läntinen Eurooppa, jonka markkinoita on pyritty hyödyntämään nimenomaan osaamisvetoisen kansainvälistymisen kautta. Tulevina vuosina myös kustannusvetoinen kansainvälistyminen on lisääntymässä. Yritysten laajennussuunnitelmat osoittavat, että itäisestä Euroopasta (ml. Baltia ja Venäjä) on tulossa lähivuosina tärkeä ulkomaisten investointien kohdealue. Itäisen Euroopan maista haetaan erityisesti kustannusetuja ja myös pk-yritykset ovat investoimassa sinne.
Abstract (Translated): 
Based on extensive survey data the paper looks at internationalization of Finnish firms and their future plans to invest abroad. About ten percent of sample firms have permanent staff in foreign subsidiaries. Similarly, about ten percent have plans to expand abroad over the next three years. The empirical analysis shows that probability to make foreign direct investment is positively affected by the existing foreign operations. Hence, international firms become more internationalized. Other factors that have statistically significant impact on probability to invest abroad are technology intensity, firm size and aspiration to growth. Looking at geographical pattern of Finnish firms’ FDI shows that majority of investment has gone to other West European countries or the US. Foreign investment in these markets has been based mainly on proprietary firm-specific assets, i.e., knowledge and technology. The survey data reveals, however, that costdriven FDI to Central East European countries (including the Baltic countries and Russia) is becoming important mode of investment in the next few years. Also SMEs see these countries as important targets of their FDI.
Subjects: 
Ulkomaiset suorat sijoitukset
yritysten kansainvälistyminen
yritysten sijaintipaikkavalinnat
Foreign direct investment
internationalization of business
relocation
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.