Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63806
Authors: 
Möttönen, Tuomas
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 833
Abstract: 
Raportissa tarkastellaan, miten suomalaiset ennustelaitokset arvioivat Neuvostoliiton kehityksen ja Suomen Neuvostoliiton-kaupan kehityksen vuosina 1987-1991, sekä sitä, miten talousennusteet vastasivat toteutunutta kehitystä. Käsiteltävät ennustejulkaisut ovat Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Suhdanne, Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen PTT Katsaus, Työväen taloudellisen tutkimuslaitoksen Katsaus sekä Valtiovarainministeriön Kansantalouden kehitysarvio ja Taloudellinen katsaus. Tutkimuksessa käsitellään laajemminkin talouden ennustamisen ongelmia, merkitystä ja luotettavuutta. Erityisesti keskitytään siihen, miten poliittinen kehitys näkyy talouden kehityksessä ja ennusteissa. Suhdannevaihteluiden ohella talouden kehitykseen vaikuttavat institutionaaliset muutokset, joiden taustalla ovat usein poliittiset muutokset. Suomen Neuvostoliiton kaupassa merkittävä institutionaalinen muutos oli clearingkauppajärjestelmän loppuminen vuoden 1991 alussa. Yritysten liiketoiminnan kannalta institutionaaliset muutokset aiheuttavat liiketoimintaan strategisia riskejä, joihin olisi tärkeää osata varautua riittävän ajoissa. Tutkimuksessa pohditaan myös, voidaanko institutionaalisia muutoksia ennustaa. – ennuste ; skenaario ; varautuminen ; riski ; Suomen ja Neuvostoliiton välinen kauppa ; idänkaupan romahdus ; clearing-kauppajärjestelmä ; Suomen talouskriisi
Abstract (Translated): 
This report discusses how Finnish economic forecasting institutions projected Soviet economic trends and trade developments between Finland and the Soviet Union during 1987-1991, and how these macroeconomic forecasts corresponded to the actual outcomes. The study is based on the following publications: Suhdanne by the Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), PTT Katsaus by Pellervo Economic Research Institute (PTT), Katsaus by the Labour Institute for Economic Research (TTT) and Economic Survey and Kansantalouden kehitysarvio by the Ministry of Finance (VM). This report analyses these institutes’ economic forecasts and their problems, importance and reliability. Particular focus is given to political movements and their effects on economic developments and forecasts. Institutional changes, which are brought about by changing conditions, also have a bearing on economic developments. An important institutional change in trade between Finland and the Soviet Union was the ending of the clearing trade system in the beginning of 1991. Institutional changes cause strategic risks for business activity, highlighting the importance of business preparing for these possibilities early enough. This study discusses how we can forecast institutional changes.
Subjects: 
Economic forecasts
scenarios
risk preparation
risk
Finnish-Soviet trade
the collapse of eastern trade
clearing trade system
Finland’s economic crisis
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.