Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63785
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAli-Yrkkö, Jyrkien_US
dc.contributor.authorYlä-Anttila, Pekkaen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:59:54Z-
dc.date.available2012-09-21T10:59:54Z-
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63785-
dc.description.abstractTässä raportissa tarkastellaan pääkonttorien sijaintia, yritysten kansainvälistymistä sekä verotusta. Etenkin suomalaiset suuryritykset ovat kansainvälistyneet hyvin pitkälle. Tutkimuksen mukaan yritysten tekemiä ulkomaisia investointeja selittävät etenkin kohdemarkkinoiden koko, ja maan kehitystaso. Yritys- ja henkilöverotuksella on jonkinlainen rooli ulkomaisten investointien kohdentumisessa, mutta verotus ei ole näiden investointien ensisijainen päätöskriteeri. Sen sijaan yritysten sijaintipäätökset syntyvät monen tekijän yhteisvaikutuksena. Vaikka sekä Suomessa että Ruotsissa yritysten pääkonttorien muutto ulkomaille on tapahtunut lähes kokonaan yrityskauppojen ja fuusioiden yhteydessä, pääkonttoritoimintojen siirtymistä on tehty myös ilman yritysjärjestelyitä. Verotuksella voi olla ratkaiseva merkitys erityisesti silloin, kun kaksi tasavahvaa yritystä yhdistyy. – Pääkonttori ; kansainvälistyminen ; verotus ; vero ; ulkomaiset investoinnit ; ulkomainen omistusen_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x831en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwDirektinvestitionen_US
dc.subject.stwGlobalisierungen_US
dc.subject.stwSteueren_US
dc.subject.stwEigentümerstrukturen_US
dc.titlePääkonttorien sijainti, kansainvälistyminen ja verotusen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn356390446en_US
dc.description.abstracttransThe report looks at internationalisation of business, factors affecting the location of corporate headquarters, and the role of taxation. Most of the large Finnish companies have rapidly increased their foreign direct investment and globalised their business during the last 10 – 15 years. Main factors explaining the foreign investment are the size of the market and the income level of the host country. Taxation affects too, but is not necessarily among the most important criteria. Firms’ locational decisions are an outcome of interaction and combination of several factors. Both in Finland and Sweden relocations of headquarters have, in most cases, taken place as a consequence of a merger or an acquisition. However, there are few cases when the relocation decision has been made independently of M&A. Taxation might have an important role as a location factor when two equal companies merge.—Headquarters ; Internationalisation ; Taxation ; Tax ; FDI ; Foreign ownershipen_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.