Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63783
Authors: 
Kanniainen, Vesa
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1058
Abstract: 
Raportissa katsastetaan pääomatulojen ja yritystulojen kannustinvaikutukset alan kirjallisuuden ja tutkimuksen valossa. Kassavirtavero, ACE-vero ja kypsien yritysten jaetulle voitolla lankeava vero tunnetaan investointipäätösten suhteen neutraaliksi. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt havainto, että ne eivät ole neutraaleja yritysten syntymisen suhteen. Ajatus verokannustimien luomisesta merkitsee irtiottoa verotuksen neutraalisuustavoitteesta. Yritysriski ei sinällään ole peruste verokannustimille mutta sen epäsymmetrinen verokohtelu on. Pohjoismainen eriytetty tulovero kannustaa alkuvaiheen investointeja sellaisilla yrityksillä, jotka odottavat korkeaa kannattavuutta. Pääomatulo-osuutta mitoitettaessa olisi silti otettava huomion yrityksen epäonnistumisriski. Empiiriset tulokset tuloveroasteen ja yrittäjyyden suhteesta monesti viittaavat mm. veron välttämisestä johtuen positiiviseen riippuvuuteen, joskin vain korkeilla veroasteilla. T&K toiminnan verotukien tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa on kiinnitetty huomiota yritysten strategiseen käyttäytymiseen. Eri mekanismeista johtuen voi tapahtua joko ali- tai yli-investointia. Markkinoilletuloa rajoittavat tekijät periaatteessa heikentävät neutraalisuutta edellyttävän veropolitiikan lähtökohtia.
Subjects: 
yrittäjyys, verotus, verokannustimet
JEL: 
H25
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
137.46 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.