Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63758
Authors: 
Piekkola, Hannu
Kauhanen, Antti
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 793
Abstract: 
The aim of this paper is to examine rent sharing under a heterogeneous workforce using linked employer-employee Finnish data in 1987-1998 located in Statistics Finland. It is shown that rent sharing moderates firm-level wages and that the highly educated workers are the main targets. In non-R&D-intensive firms, flexible labour supply encourages the use of rent sharing. Rent sharing is effectively used to hire new workers or to lower unwanted job mobility. However, rent sharing is more common in R&D-intensive firms. In R&D intensive firms rent sharing is more explained by human capital accumulation and targeted at experienced workers. Flexible technology in the R&D intensive firms also leads to the substitution of rent sharing for monitoring costs.
Abstract (Translated): 
Tutkimus tarkastelee eri koulutusryhmien voitonjakoa Tilastokeskuksen yhdistetyllä työntekijä- ja yritysaineistolla vuosilta 1987-1998. Tutkimuksen mukaan yritykset korvaavat tulospalkkauksella muuta palkkausta. Tulospalkkaa saavat erityisesti hyvinkoulutetut. Yrityksissä, joilla tutkimus- ja tuotekehitysmenot ovat vähäiset, tulospalkkaus on yleistä etenkin silloin, kun työvoiman liikkuvuus työpaikasta toiseen on suurta. Siten tulospalkkauksella voidaan lisätä työntekijöiden pysyvyyttä yrityksessä. Tulospalkkaus on kuitenkin yleisintä yrityksissä, jotka harjoittavat tutkimus- ja tuotekehitystä. Näissä yrityksissä tulospalkkaa saavat etenkin koulutetut ja kokeneet työntekijät. Tuotantomenetelmät ovat joustavia ja tulospalkkauksella korvataan suoritepalkkausta. – palkkausjärjestelmät ; työvoiman kysyntä ; yhdistetty työntekijä-yritysaineisto
Subjects: 
wage differentials
labour management
linked employer-employee data
JEL: 
J32
J31
J53
C23
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
548.39 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.