Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63716
Authors: 
Asplund, Rita
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 906
Abstract: 
This paper attempts to contrast the traditional view of there being a fundamental trade-off between productive efficiency (and/or growth) and social equality against the current knowledge on these matters as mediated by theoretical and empirical analyses reported in the more recent literature of this particular field. An overall conclusion from the subsequent, yet far from comprehensive, overview is that the relationship between inequality and economic growth, as well as the underlying mechanisms, is still far from being well understood. One thing is certain, though: recent empirical evidence has challenged the traditional views that increasing inequality has a positive impact on economic growth, and that redistribution through education subsidies has a negative effect on growth. – education ; inequality ; macroeconomic perspective
Abstract (Translated): 
Useiden taloustieteilijöiden sekä politiikan tekijöiden esittämän väitteen mukaan tehokkuutta ja tasa-arvoa ei voida sovittaa yhteen. Taloudellista tehokuutta on katsottu voitavan edistää eriarvoisuutta kasvattamalla. Tämän perinteisen näkemyksen keskeisin perustelu on ajatus, että eriarvoisuuden lisäys kasvattaa koulutuksen yksityisiä sekä yhteiskunnallisia tuottoja, ja lisäksi parantaa yksilöiden halua ponnistella elintasonsa hyväksi. Markkinamekanismiin tukeutumalla voidaan saavuttaa koulutusinvestointien tehokas taso. Tämän näkemyksen mukaan koulutuksen tukeminen tulonjakotarkoituksessa aiheuttaa vääristymiä ja näin ollen haittaa taloudellista tehokkuutta ja kasvua. Tämä kirjoitus tarkastelee tätä perinteistä näkemystä sen tietämyksen valossa, jota viimeaikainen teoreettinen ja empiirinen tutkimus on aiheesta sanonut. Suppean katsauksen yleisjohtopäätös on, että eriarvoisuuden ja talouskasvun välinen yhteys ei ole suinkaan selvä. Epäselvyyttä on myös taustalla olevista mekanismeista. Yksi asia on kuitenkin kiistaton. Tuore empiirinen todistusaineisto on kyseenalaistanut perinteisen näkemyksen, jonka mukaan eriarvoisuuden lisäyksellä on myönteinen vaikutus talouskasvuun ja että koulutuksen julkisen tuen muodossa tapahtuvat tulonsiirrot haittaavat kasvua.
Subjects: 
koulutus
tasa-arvoisuus
makrotalous
JEL: 
D63
H23
H52
I28
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.