Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63710
Authors: 
Ali-Yrkkö, Jyrki
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 943
Abstract: 
This study analyses how public R&D financing impacts companies. Our main goal is to study whether public and private R&D financing are substitutes or complements, and whether this impact differs between financially constrained and unconstrained companies. Our company-level panel data cover the period from 1996 to 2002. The statistical method employed in the research takes into account the possibility that receiving public support may be an endogenous factor. Our results suggest that public R&D financing does not crowd out privately financed R&D. Instead, receiving a positive decision to obtain public R&D funds increases privately financed R&D. Furthermore, our results suggest that this additionality effect is bigger in large firms than in small firms.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan julkisen tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen vaikutuksia yrityksiin ja millainen merkitys rahoitusrajoitteella on näihin vaikutuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on siis selvittää lisääkö vai vähentääkö julkinen t&k-rahoitus yrityksen omarahoitteista t&k-toimintaa. Lisäksi selvitetään, onko tämä vaikutus erilainen rahoitusrajoitteisilla ja eirahoitusrajoitteisilla yrityksillä. Aineistona käytetään yritystason paneliaineistoa vuosilta 1996-2002. Tutkimusmenetelmässä otetaan huomioon, että julkisen t&k-rahoituksen saaminen on endogeeninen tekijä. Tutkimuksen mukaan julkinen t&k-rahoitus ei syrjäytä yritysrahoitteista t&k:ta vaan pikemminkin täydentää sitä. Tutkimuksen keskeisin tulos on, että julkisen t&k-rahoituksen lisäysvaikutus on suurempi suurilla yrityksillä kuin pienillä yrityksillä. Sen sijaan lisäysvaikutus on samansuuruinen sekä hyvän että huonon koronmaksukyvyn omaavilla yrityksillä
Subjects: 
Public finance
R&D, research and development
substitute
financial constraint
julkinen rahoitus
t&k
tutkimus ja tuotekehitys
korvaavuus
rahoitusrajoite
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
130.33 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.