Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63702
Authors: 
Maliranta, Mika
Nurmi, Satu
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 942
Abstract: 
The effect of foreign-owned companies on entrepreneurial survival in the Finnish business sector is analyzed by using a new, exceptionally rich linked data on employees, entrepreneurs and their companies. Our new indicator of foreign presence, based on the observed spatial scopes of the local labor markets, outperforms other commonly used alternatives for measuring regional effects. According to the results, foreign-owned companies crowd out local entrepreneurship. They increase competitive pressure in a way that selects efficient entrepreneurs from inefficient ones, which stimulates productivity-enhancing restructuring at the micro-level. In contrast to the theoretical prediction, higher education does not seem to make entrepreneurs less vulnerable to the foreign presence despite their possibly higher ability to adopt knowledge from foreign-owned companies.
Abstract (Translated): 
Ulkomaalaisten yritysten vaikutusta yrittäjien jatkamistodennäköisyyteen Suomen yritystoiminnassa on tutkittu käyttämällä uusia ja poikkeuksellisen arvokkaita yhdistettyjä aineistoja palkansaajista, yrittäjistä ja heidän yrityksistään. Tutkimuksessa käytetään uutta ulkomaalaisten yritysten läsnäolon intensiteetin mittaa, joka pohjautuu havaittuihin työssäkäyntialueisiin. Uusi indikaattori näyttää toimivan paremmin kuin perinteiset tavat tutkia alueellisia vaikutuksia. Tulosten mukaan ulkomaalaiset yritykset syrjäyttävät paikallista yrittäjyyttä. Ne lisäävät kilpailupainetta niin, että tehokkaat yrittäjät valikoituvat tehottomista. Näin ne lisäävät alueiden tuottavuutta vahvistavaa mikrotason rakennemuutosta. Teoreettisten ennusteiden vastaisesti yrittäjän hyvä koulutus ei sinänsä näytä tekevän hänestä vähemmän altista ulkomaalaisten yritysten syrjäyttävälle vaikutukselle, vaikka koulutuksen voisi odottaa parantavan kykyä omaksua ulkomaalaisista yrityksistä leviävää tietämystä.
Subjects: 
Foreign ownership
entrepreneurship
local labor markets
competition
survival
company efficiency
selection effect
absorptive capacity
Ulkomaalaisomistus
yrittäjyys
kilpailu
eloonjääminen
yrityksen tehokkuus
valikoitumisvaikutus
omaksumiskyky
JEL: 
F23
L10
M13
O31
R11
R23
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
385.97 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.