Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63676
Authors: 
Hyytinen, Ari
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 749
Abstract: 
This paper analyzes the effects of pre-lending screening on loan market outcome under oligopolistic competition. Better screening decreases loan interest margins and, provided that the average creditworthiness of borrowers is not too low, increases lending volume. We contrast specifically independent screening to common (correlated) filters, and find that the margins are wider and lending volume higher under independent screening. The determinants of the size of the banking industry are also considered. With common filters, more accurate screening increases banks’ incentives to enter under common filters, while with independent screening these incentives may be undermined. – screening ; common (correlated) filters ; banking competition ; loan pricing ; horizontal differentiation ; entry
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa analysoidaan pankkien luottoasiakkaisiinsa kohdistaman luottokelpoisuusanalyysin (so. yritystutkimuksen) vaikutuksia luottomarkkinoiden toimintaan. Tulokset osoittavat, että tehokkaampi yritystutkimus kaventaa luottojen korkomarginaaleja sekä voi myös johtaa luotonannon kasvuun, mikäli luotonhakijoiden keskimääräinen luottokelpoisuus on riittävän hyvä. Paperissa tarkastellaan erityisesti luottokelpoisuuden selvittämiseen käytettävien testaus- ja analyysimenetelmien tilastollisen luonteen merkitystä. Havaitaan, että luottojen korkomarginaalit ovat leveämpiä ja luottokanta suurempi, jos pankit käyttävät toisistaan riippumattomia luottokelpoisuuden testausmenetelmiä kuin käytettäessä korreloituneita menetelmiä. Tutkimuksessa käsitellään myös pankkitoimialan kokoa ja alalletuloa. Tuloksien mukaan tehokkaampi luottokelpoisuusanalyysi kannustaa alalletuloon sovellettaessa korreloituneita testejä, mutta voi vähentää pankkien alalletulon kannustimia riippumattomien testausteknologioiden tapauksessa. – yritystutkimus ; korreloituneet luottokelpoisuustestit ; pankkikilpailu ; luottojen hinnoittelu ; tuotedifferentiaatio ; alalletulo
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
158.79 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.