Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63657
Authors: 
Hyytinen, Ari
Pajarinen, Mika
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 990
Abstract: 
Tässä raportissa kuvataan suomalaisten näkemyksiä yrittäjyydestä uravaihtoehtona hyödyntäen useita eri kyselyaineistoja. Kansainvälisesti vertaillen suomalaisten halu ryhtyä yrittäjäksi on laimeaa. Kyselyaineistojen valossa vaikuttaa siltä, että yrittäjäksi ei ryhdytä nähtävästi niinkään odotettavissa olevien tulojen tai vaurastumisen toivossa, vaan lähinnä siksi, että sen arvellaan olevan itsenäistä, henkisesti palkitsevaa ja mielenkiintoista. Toisaalta lähes joka neljäs suomalaisista arvelee, että yritystoiminta vaatii liikaa aikaa ja vaivaa. Suomalaiset ovat kansainvälisesti vertaillen muita harvemmin valmiita uhraamaan omaa rahaa tai vapaa-aikaansa osallistuakseen kursseille, joilla neuvotaan, kuinka yritys perustetaan ja kuinka yritystä johdetaan. Sen sijaan suomalaisten luottamus julkisen sektorin virkamiesten apuun ja neuvoihin yritystä perustettaessa on vankempaa kuin muissa Pohjois- ja EU-maissa.
Subjects: 
yrittäjyys, yrittäjyysasenteet, yrityksen perustaminen
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
181.81 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.