Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63643
Authors: 
Boltramovich, Sergey
Filippov, Pavel
Hernesniemi, Hannu
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 953
Abstract: 
This study, commissioned by the National Technology Agency of Finland (Tekes), evaluates the current innovation system and business environment in Northwest Russia and identifies opportunities for mutually beneficial cooperation in R&D. The innovation system in Northwest Russia shares common weaknesses with the Russian national innovation system, including insufficient funding, low efficiency in many types of operations, excessive government regulation, low commercialisation of research and development findings, as well as underdeveloped bridging institutions and public-private partnerships. There is, however, also clear evidence of substantial scientific and technical potential, given the vast knowledge and diverse skills accumulated in the region, the high concentration of innovation infrastructure in St. Petersburg, and the willingness to cooperate internationally. Northwest Russia, which shares a border with Finland, is the chief focus of Finnish investors receiving about 80% of all Finnish investment in Russia. The growing number of international investment projects indicates a gradual improvement in the investment climate in Northwest Russia. This region holds a substantial potential for advancing international cooperation in many areas, including science and technology.
Abstract (Translated): 
Tutkimuksessa, joka tehtiin Tekesin tilauksesta, kuvataan Luoteis-Venäjän innovaatiojärjestelmä ja arvioidaan sen toimivuutta. Lisäksi tarkastellaan Luoteis-Venäjän teollista rakennetta, siellä toimivia ulkomaalaisia yrityksiä ml. suomalaisyritykset sekä liiketoiminnan olosuhteita. Tavoitteena on tunnistaa yritysten kannalta tärkeitä T&K-toiminnan yhteistyömahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita. Luoteis-Venäjän innovaatiojärjestelmä kärsii samoista puutteista kuin koko Venäjän innovaatiojärjestelmä. Näitä ovat mm. riittämätön rahoitus, toiminnan tehottomuus, liiallinen valtion sääntely, tutkimuksen ja kehitystoiminnan tulosten puutteellinen kaupallistaminen, T&K-toiminnan tukiorganisaatioiden alikehittyneisyys sekä julkisen vallan ja yritysten yhteistyön vähyys. Luoteis- Venäjällä on kuitenkin huomattava tieteellinen ja teknillinen potentiaali. Varsinkin Pietarissa on innovaatiotoiminnan ja sen organisaatioiden merkittävä keskittymä ja halukkuutta kansainväliseen yhteistyöhön. Suomalaisyritysten suorista sijoituksista 80 prosenttia on tehty juuri rajantakaiselle Luoteis- Venäjälle. Ulkomaiset investoinnit Luoteis-Venäjälle ovat kasvaneet, ja lähitulevaisuudessa on odotettavissa suomalaisinvestointien merkittävä kasvu, mikä kuvastaa myös parantunutta investointi-ilmapiiriä. Toistaiseksi investointien motiivit ovat olleet pääsy Venäjän markkinoille tai hyötyminen edullisista tuotantopanoksista. Merkittävä ja käyttämätön potentiaali sisältyy T&Kresurssien hyödyntämiseen.
Subjects: 
Northwest Russia, Innovation System, Business Environment, International Cooperation
Luoteis-Venäjä
innovaatiojärjestelmä
liiketoimintaympäristö
kansainvälinen yhteistyö.
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size
478.71 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.