Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63630
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLeijola, Liisaen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:40:09Z-
dc.date.available2012-09-21T10:40:09Z-
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63630-
dc.description.abstractThis discussion paper examines the education system in Finland from the viewpoint of equality. First, it presents the current structure of the education system in Finland. Second, history and development of the Finnish education system are discussed with special attention paid to the principle of equality, which has since the early 19th century been one of the key values and goals of education policy in Finland. National sentiment first called for educating also the common people and providing basic and further education in the Finnish language. Regional equality and equal physical accessibility to schooling were emphasised in the early development of the common school system. Later, socioeconomic and gender equality in educational opportunity have become the other two equality goals of the education system in Finland. Third, the paper provides a review of empirical literature on equality at the different levels of the education system, from pre-primary to tertiary education. It is concluded that potential sources of inequality with respect to socioeconomic background, region, and gender exist in all levels of education. The Finnish education system fares well in international comparisons of equality between national education systems, however, especially with respect to socioeconomic background of the students.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x909en_US
dc.subject.jelI20en_US
dc.subject.jelI21en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordEducation systemen_US
dc.subject.keywordequalityen_US
dc.subject.keywordKoulutusjärjestelmä, tasa-arvoisuusen_US
dc.subject.stwBildungswesenen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleThe education system in Finland: Development and equalityen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn387316612en_US
dc.description.abstracttransTämä ETLA keskusteluaihe tarkastelee Suomen koulutusjärjestelmää tasaarvon näkökulmasta. Ensiksi esitellään nykyinen koulutusjärjestelmä. Sen jälkeen käsitellään suomalaisen koulutusjärjestelmän historiaa ja kehitystä erityisesti tasa-arvoon keskittyen. Tasa-arvon periaate on 1800-luvulta asti ollut koulutusjärjestelmän keskeisiä arvoja ja tavoitteita. Kansallismielisyys edisti talonpoikaisväestön koulutusta suomen kielellä ja antoi alkusysäyksen koulutusjärjestelmän kehittämiselle. Alueelliseen tasa-arvoon ja kouluverkon saavutettavuuteen kiinnitettiin huomioita kansakoululaitoksen alkutaipaleella. Myöhemmin tasa-arvo koulutuksessa riippumatta sosioekonomisesta asemasta tai sukupuolesta ovat nousseet peruskoulun myötä koko koulutuspolitiikka ohjaaviksi periaatteiksi. Keskusteluaiheen kolmannen osan muodostaa katsaus tasa-arvoa koulutusjärjestelmässä käsittelevään empiiriseen kirjallisuuteen, jossa käsitellään kaikki koulutusjärjestelmän tasot esiopetuksesta korkean asteen koulutukseen. Johtopäätöksenä on, että eriarvoisuudelle altistavia tekijöitä on kaikilla koulutustasoilla sosioekonomisen aseman, alueen tai sukupuolen suhteen. Suomen koulutusjärjestelmä näyttäytyy kuitenkin hyvin tasa-arvoisena kansainvälisissä vertailuissa erityisesti sosioekonomisen aseman suhteen.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
398.74 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.