Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/59848
Authors: 
Henriksen, Anders
Ringsmose, Jens
Year of Publication: 
2011
Series/Report no.: 
DIIS Reports / Danish Institute for International Studies 2011:14
Abstract: 
Den danske deltagelse i krigsindsatsen i Afghanistan og - navnlig - Irak bidrog til at styrke det danske renommé og omdømme i Washington. Danmark gik fra at tilhøre den store gruppe af nære europæiske allierede til at være i den absolutte top. Det forbedrede danske omdømme i USA betød bl.a., at danske politikere, diplomater, embedsfolk og officerer fik forbedret deres i forvejen gode adgang til de amerikanske beslutningstagere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen var en hyppig gæst hos præsident George W. Bush, og på stort set alle niveauer blev det nemmere for Danmark at få præsenteret danske synspunkter for amerikanerne. Og adgang var i sig selv af positiv betydning for Danmark. Danmark forsøgte herudover at omsætte den øgede adgang til at påvirke amerikansk politisk tænkning i en retning, der var forenelig med danske interesser. Det er vanskeligt at fastslå, i hvor høj grad disse bestræbelser har båret frugt. Danmark kann dog meget vel have været i stand til at udnytte den øgede adgang til at ‘få noget’, som vi ikke ellers ville have kunnet få, for så vidt angår i hvert fald Arktis og Grønland. Det samme kan have været tilfældet i forhold til andre politikområder. Den øgede adgang til amerikanske beslutningstagere har herudover utvivlsomt givet danske politikere og diplomater værdifuld viden om aktuelle amerikanske overvejelser, og det lader også til, at forsvaret har nydt godt af det gode danske forhold til USA. Forsvaret har i hvert fald fået noget udstyr, som det måske ikke ellers ville have fået. Det gode danske omdømme synes også at have bidraget til, at enkelte danske virksomheder har fået lettere ved at byde tidligere og mere kvalificeret ind på kontrakter i USA. Det er til gengæld mere tvivlsomt, om den amerikanske støtte til Anders Foghs Rasmussens kandidatur til posten som generalsekretær i NATO skyldes et ønske om at ‘belønne’ Danmark og Fogh for krigsdeltagelsen i Irak og Afghanistan. Og selvom man i sagens natur ikke kan vide, om USA ville have været endnu mere tilbageholdende i sin støtte til Danmark under Muhammedkrisen, end tilfældet var, så ser det heller ikke ud til, at det forbedrede danske omdømme var nok til at sikre en utvetydig officiel amerikansk opbakning, da danske ambassader stod i brand i februar 2006. Endelig er det muligt, at Danmark kunne have fået endnu mere ud af det gode omdømme i USA, hvis man fra dansk side havde anlagt en mere instrumentel tilgang.
ISBN: 
978-87-7605-480-9
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
308.45 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.