Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/59818
Authors: 
Hansen, Peter
Year of Publication: 
2011
Series/Report no.: 
DIIS Report 2011:12
Abstract: 
Denne rapport analyserer terrorbekæmpelse i Danmark. Den giver et overblik over et felt, som er vokset dramatisk i løbet af de seneste ti år, og som i dag tæller en lang række offentlige institutioner. Vi har fået nye love, nye institutioner er blevet grundlagt, politiet og efterretningstjenesterne er blevet styrket og omstruktureret, og de fleste myndigheder tænker nu terrortruslen helt naturligt ind i deres arbejde. Få har dog overblik over, hvor omfangsrigt arbejdet med at bekæmpe terrorisme egentlig er, og hvor mange penge der bruges herpå. Rapporten kortlægger, hvilke offentlige myndigheder der er involveret i terrorbekæmpelsen, og hvad de laver. Rapporten inddeler og præsenterer terrorbekæmpelsen i Danmark i fire områder: forebyggelse, bekæmpelse, sikkerhed og beredskabsplanlægning samt opbygningen af beredskabet. Herudover analyserer rapporten, hvordan de forskellige aktører vurderer og oplever arbejdet med at bekæmpe terrorisme, og hvilke udfordringer og tendenser der karakteriserer terrorbekæmpelsen mere bredt.
ISBN: 
978-87-7605-471-7
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size
483.05 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.