Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/259169
Title (translated): 
Przejście do zielonej gospodarki - w kontekście wymogów europejskich i globalnych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój
Authors: 
Wysokińska, Zofia
Year of Publication: 
2013
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 16 [Issue:] 4 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2013 [Pages:] 203-226
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
The aim of the paper is to present selected aspects of sustainable development related to environmental protection and the creation of a green economy, with special reference to the global and European context for the development of an environmentally friendly goods and services market, taking into account the cases of Central and Eastern European countries. One of the most important elements of the strategy to promote clean economic growth and foster the transition to a more sustainable and greener economy is the energy sector, where the aim is to reduce greenhouse gas emissions and sulfur oxides and support the development of renewable energy sources. Some of the achieved results in this area are presented in this paper.
Abstract (Translated): 
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do ochrony środowiska i budowy "zielonej gospodarki" w kontekście uwarunkowań globalnych i europejskich dla rozwoju rynku towarów i usług środowiskowych (szczególną uwagę poświęcono w nim krajom Europy Środkowej i Wschodniej). Jednym z najbardziej istotnych aspektów jest również promowanie czystego wzrostu ekonomicznego w celu wzmocnienia przechodzenia do bardziej zrównoważonej i bardziej zielonej gospodarki w sektorze energetycznym, przez wdrażanie redukcji emisji gazów cieplarnianych i tlenków siarki oraz przez rozwój energetyki bazującej na odnawialnych nośnikach energii. Pewne osiągnięcia w tej dziedzinie zostały zaprezentowane w niniejszym artykule.
Subjects: 
sustainable development
environmentally friendly goods and services
green economy
energy policy
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.