Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/259152
Title (translated): 
Wpływ kryzysu na opodatkowanie konsumpcji, pracy i kapitału w Unii Europejskiej
Authors: 
Krajewska, Anna
Year of Publication: 
2013
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 16 [Issue:] 3 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2013 [Pages:] 29-47
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
The impact of the current financial crisis on changes in the taxation of consumption, labour, and capital in the European Union. The responses reflected in the tax policies pursued in the EU countries to the current crisis will be analysed in three ways: 1. Distribution of total tax burden by economic function, i.e. assessment of the share of taxes on consumption, labour, and capital in relation to GDP and total tax revenues. Therefore, the analysis will cover backward-looking ta Xburden indicators; 2. Analysis of trends in the implicit tax rate (ITR) on consumption, labour and capital. The ITR is an indicator which expresses the relation of tax burdens levied on different activities to total revenue from this activity. The ITR takes into account the legislation and the resulting tax burden(s) which may affect the behaviour of various entities and their decisions. This approach is described as forward-looking effective tax rate; 3. Trends in the EU countries are compared with the changes taking place in Poland. This includes an explanation of the specificity of the fiscal policy pursued in Poland. 4. For the purpose of this paper we used statistics prepared according to the methodology adopted by the European Commission, published in "Taxation trends in the European Union", Eurostat 2012. �
Abstract (Translated): 
Celem artykułu jest pokazanie wpływu kryzysu na zmiany w opodatkowaniu konsumpcji, pracy i kapitału w różnych krajach UE. Reakcja polityki podatkowej na obecny kryzys będzie analizowana w trzech aspektach: 1. Analiza obciążeń podatkowych rozpatrywanych według ich ekonomicznych funkcji, czyli udział podatków obciążających konsumpcję, pracę i kapitał w łącznych dochodach budżetowych z podatków oraz w relacji do PKB. 2. Analiza trendów dotyczących ukrytych (efektywnych) stawek opodatkowania (the implicite tax rate - ITR) konsumpcji, pracy i kapitału. ITR jest wskaźnikiem, który pokazuje relacje między obciążeniami podatkowymi nakładanymi na dany rodzaj aktywności gospodarczej (konsumpcję, pracę lub kapitał) i łącznymi dochodami osiąganymi z określonego rodzaju aktywności. ITR uwzględnia legislacyjne aspekty podatków i inne czynniki wpływające na ostateczne obciążenia podatkowe, a zatem wywiera wpływ na zachowania różnych podmiotów gospodarczych i podejmowanych przez nich decyzji. 3. Trendy obserwowane w krajach UE są porównywane ze zmianami dokonującymi się w Polsce. Skłania to zarazem do przedstawienia specyfiki polityki fiskalnej prowadzonej w Polsce w ostatnich latach. Materiały statystyczne wykorzystane w artykule pochodzą z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu: "Taxation trends in the European Union", Eurostat 2012. �
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.