Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229746
Authors: 
Mulumba, Zungu Mathias
Nalubanga, Lindah
Nankanja, Christine
Manasseh, Kwihangana
Månsson, Jonas
Hollén, Jimmy
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 4 [Year:] 2017 [Pages:] 117-146
Abstract: 
PurposeIn an audit report provided to the Ugandan Parliament by the Office of the Audit General, Uganda, technical efficiency in Ugandan referral hospitals was measured and analysed. The audit report pointed out that there was a relatively low level of technical inefficiency, at least in comparison with other African countries. The purpose of this study is to look further into the issue of why there is inefficiency. Design/methodology/approachWe use a Data Envelopment Analysis framework and decompose long-run technical efficiency into short-term technical efficiency, scale efficiency and congestion. Originality / value of the article:Even though there are a substantial amount of research on efficiency in African hospitals, no other study have investigated existence of congestion. In that respect our research contributes to the existing research. FindingsOur results reveal that the source of the long-run inefficiency varies over the years. For 2012, more than 50% of the observed inefficiency relates to scale factors. However, in 2013 and 2014 the major contributor to the long-run inefficiency was input congestion. Implication of the reserachWe recommend that inefficient hospitals should use efficient hospitals as benchmarks for improving their own efficiency. Further, since a large part of the technical inefficiency relates to congestion we recommend further investigation to identify factors in the production, or organisation that could be related to congestion.
Abstract (Translated): 
Cel: W audytoryjnym raporcie przekazanym do Parlamentu Ugandyjskiego przez Główne Biuro Audytu (ang.: Office of the Audit General) w Ugandzie zawarto wyniki pomiaru i analizy wydajności technicznej w ugandyjskich szpitalach, w których pacjenci są przyjmowani ze skierowaniem. Raport audytoryjny wskazał na względnie niski poziom niewydajności technicznej, przynajmniej w porównaniu do innych krajów afrykańskich. Celem niniejszego artykułu jest głębsze zbadanie kwestii dotyczących przyczyn występowania niewydajności. Metodyka badań: Autorzy wykorzystali analizę obwiedni danych (ang.: Data Envelopment Analysis) i dokonali rozkładu długoterminowej wydajności technicznej w krótkoterminową wydajność techniczną, wydajność skalową i kongestię. Wnioski: Wyniki badań wykazały, że źródła długoterminowej niewydajności różnią się na przestrzeni lat. W 2012 roku ponad 50% obserwowanej niewydajności odnosi się do czynników skalowych. Jednak w 2013 i 2014 roku głównym powodem długoterminowej niewydajności była kongestia na wejściu. Wartość artykułu: Mimo że problemowi wydajności w afrykańskich szpitalach poświęcono znaczącą liczbę badań, żadne z nich nie koncentrowało się na występowaniu kongestii. Z tego względu niniejsze badanie przyczynia się do poszerzenia wiedzy wynikającej z dotychczasowych badań. Implikacje: Zgodnie z rekomendacjami autorów, niewydajne szpitale powinny wykorzystywać wydajne szpitale jako wzorce i punkty odniesienia dla poprawy własnej wydajności. Co więcej, ponieważ spora część niewydajności technicznej odnosi się do kongestii, należy nadal prowadzić badania w celu identyfikacji czynników dotyczących produkcji lub organizacji, które mogą być związane z kongestią.
Subjects: 
technical efficiency
scale efficiency
congestion
uganda
hospitals
JEL: 
D2
H4
I2
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.