Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229742
Authors: 
Jankowski, Krzysztof
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 3 [Year:] 2017 [Pages:] 153-164
Abstract: 
Aim: The aim of this article is to identify trends and determinants related to the development of thelevel of wages in Poland. The issue is important as the level of payment received by employees inreturn for their work is reflects the state of economic development.Design / Research methods: In the article data of average wages in Poland available in the SocialInsurance Institution as well as the Central Statistical Office are presented and analyzed.Conclusions / findings: During the researched period (2004-2014), average real wage hassystematically increased. This is a positive phenomenon, both from the point of view of an individualworker as well as the whole economy, as it indicates continued economic development of in Poland.
Abstract (Translated): 
Cel: Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja tendencji oraz uwarunkowań związanych z poziom kształtowania się płac w Polsce. Temat ten jest ważny, gdyż wysokość otrzymywanej płacy przez pracowników w zamian za wykonanie przez nich określonych prac odzwierciedla stan rozwoju gospodarczego.Metodyka badań: W artykule zostały zaprezentowane oraz poddane analizie dane odzwierciedlające przeciętne wysokości płac w Polsce dostępne w bazie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak również Głównego Urzędu Statystycznego.Wnioski: Na przestrzeni przedstawionego w artykule okresu (2004-2014) wysokość przeciętnych wynagrodzeń realnym systematyczne wzrastała. Jest to pozytywne zjawisko zarówno z punku widzenia indywidualnego pracownika, jak również w odniesieniu do całej gospodarki. Świadczy to o ciągłym rozwoju gospodarczym naszego kraju.
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.