Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/229723
Authors: 
Redo, Magdalena Maria
Year of Publication: 
2017
Citation: 
[Journal:] The Central European Review of Economics and Management (CEREM) [ISSN:] 2544-0365 [Volume:] 1 [Issue:] 1 [Year:] 2017 [Pages:] 27-40
Abstract: 
Aim: The aim of this paper is to outline the essential features of the EU Exchange Rate Mechanism - ERM II - including the past experience of its participants and to analyze the benefits arising from Poland's accession to it.Research method: To this end, the method of inductive inference based on the comparative analysis of the experience of the present members of the ERM II system was employed.Findings: Participation in the ERM II system does not obligate its participants to join the eurozone; further, it allows for sustaining a floating exchange rate and guarantees help of the European Central Bank, thus reinforcing economic stability and credibility. This, in turn, should translate into the reduction of the investor's risk premium and of the relatively high cost of capital in Poland, compared to other Central and Eastern European countries, and to facilitate access to that capital, thus having a positive impact on economic growthContribution to science: Considering the unwillingness of subsequent governments and citizens to adopt euro, this paper attempts to disseminate knowledge and reinforce the substantive arguments within this area at a time when, in spite of the crisis, the group of the EU countries outside the eurozone has been shrinking.
Abstract (Translated): 
Cel: Celem opracowania jest przybliżenie istoty mechanizmu kursowego ERM II i doświadczeń dotychczasowych jego uczestników oraz analiza korzyści z przystąpienia Polski do niego.  Układ / metody badawcze: W tym celu zastosowano metodę wnioskowania indukcyjnego opartą na analizie porównawczej doświadczeń dotychczasowych członków systemu ERM II.  Wnioski / wyniki: Uczestnictwo w systemie ERM II nie zobowiązuje do wejścia do strefy euro, pozwala na zachowanie dalekiej płynności kursu walutowego i daje gwarancję pomocy Europejskiego Banku Centralnego, wzmacniającą stabilność i wiarygodności gospodarki, co powinno przełożyć się na zmniejszenie żądanej przez inwestorów premii za ryzyko i przyczynić do obniżenia względnie wysokiego kosztu kapitału w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz ułatwić dostęp do niego, oddziałując pozytywnie na wzrost gospodarczy.  Oryginalność / wartość artykułu: W związku z niechęcią ze strony kolejnych rządów i obywateli do przejścia na euro opracowanie stanowi próbę upowszechnienia wiedzy i wzmocnienia merytorycznych argumentów w tym obszarze w sytuacji kurczącego się pomimo kryzysu grona państw UE pozostających poza strefą euro.
Subjects: 
strefa euro
mechanizm stabilizacji kursów walutowych ERM II
reżim kursowy
JEL: 
F33
F15
E42
E52
E58
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.