Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/219591
Autoren: 
Jedruchniewicz, Andrzej
Datum: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Institute of Economic Research Working Papers No. 31/2014
Zusammenfassung: 
Inwestycje sa waznym zrodlem rozwoju przedsiebiorstw i gospodarki. Zaleza one od wielu czynnikow. Wedlug wiekszosci glownych szkol ekonomicznych istotnym czynnikiem wplywajacym na poziom i dynamike nakladow inwestycyjnych jest polityka monetarna. Glownym celem opracowania jest zbadanie wplywu polityki pienieznej Narodowego Banku Polskiego na dynamike oraz strukture inwestycji w Polsce. Ze wzgledu na realistyczna teorie kapitalu zmiany inwestycji byly ocenia-ne w glownej mierze z punktu widzenia szkoly austriackiej. Metody badawcze, ktore zastosowano w opracowaniu to dedukcja oraz wskazniki statystyczne. W la-tach 2006-2013 w polskiej gospodarce wystepowala umiarkowana zaleznosc li-niowa miedzy stopa referencyjna a dynamika inwestycji. Zmiany w polityce pie-nieznej prowadzily do nieproporcjonalnej dynamiki produkcji roznych dobr za-rowno w okresach lepszej jak i gorszej koniunktury. Zmiennosc nakladow inwe-stycyjnych byla zdecydowanie wieksza niz produkcji dobr konsumpcyjnych. Rowniez bardziej dynamicznie zmienialy sie inwestycje w branzach na poczat-kowych etapach struktury produkcji, niz w sektorach znajdujacych sie najblizej konsumenta. Wyniki badan potwierdzaja teorie szkoly austriackiej.
Schlagwörter: 
polityka pieniezna
stopa procentowa
dynamika inwestycji
struktura inwestycji
JEL: 
E31
E32
E52
Creative-Commons-Lizenz: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
217.19 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.