Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/212988
Authors: 
Kilponen, Juha
Year of Publication: 
2017
Series/Report no.: 
BoF Economics Review No. 3/2017
Abstract: 
Tässä artikkelissa tarkastellaan yritysdynamiikan vaikutuksia talouteen makrotasolla käyttämällä hyväksi tietoja aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumääristä ja joukosta keskeisiä makrotalouden muuttujia. Tulosten mukaan erityisesti uusien yritysten syntymisellä on tärkeä rooli työllisyyden, tuottavuuden ja talouskasvun näkökulmasta Suomessa. Koko kansantalouden tasolla työllisyyden, tuottavuuden ja tuotannon vaihteluista selittyy jopa 40 % yritysten syntymiseen ja tuhoutumiseen vaikuttavilla sokeilla. Uusien yritysten syntyminen nopeuttaa talouskasvua sekä työllisyyden että tuottavuuskasvun kiihtymisen kautta. Tuottavuuskasvun kiihtyminen ei siis johda työllisyyden heikkenemiseen koko kansantalouden tasolla vaan päinvastoin. Tämä voi heijastaa tuottavuuskasvun kiihtymisen yleisen tasapainon vaikutuksia.
Subjects: 
luova tuho
yritysdynamiikka
JEL: 
E32
E24
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.