Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/211661 
Authors: 
Year of Publication: 
1992
Series/Report no.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 32/1992
Publisher: 
Bank of Finland, Helsinki
Abstract: 
Tässä selvityksessä esitetään katsaus maksujärjestelmien yleispiirteisiin, luonnehditaan lyhyesti Suomen maksujärjestelmää sekä kuvataan Viron maksujärjestelmän nykypiirteitä ja tulevaisuuden näkymiä. Tämä raportti sisältää kolme lukua. Ensimmäisessä luvussa käsitellään maksujärjestelmien yleispiirteitä, esitetään eri mallit clearingin suorittamiseksi ja kuvataan katteiden siirtoa brutto- ja nettoperiaatteella toimivissa järjestelmissä. Samoin tarkastellaan kysymystä, minkälaisia riskejä maksujärjestelmät sisältävät ja millainen on keskuspankin rooli maksujärjestelmien toiminnassa. Toisessa luvussa kuvataan Suomen maksujärjestelmää ja siihen liittyvää maksuliike-clearingia. Kolmannessa luvussa tarkastellaan Viron maksujärjestelmää. Aluksi tuodaan esille sen historialliset erikoispiirteet ja sen jälkeen kuvataan nyky tilannetta. Erikseen tarkastellaan maksuliike-clearingiä, sen puutteita ja tehostamisen tarvetta. Luvun lopuksi esitetään Viron pankki- ja maksujärjestelmän kehitysnäkymiä. Tärkeimmät esiin tulleet näkökohdat on koottu selvityksen yhteenvetoon.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
951-686-345-0
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.