Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/210362
Autoren: 
Hagen, Marius
Hjelseth, Ida Nervik
Solheim, Haakon
Vatne, Bjørn Helge
Datum: 
2018
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 11/2018
Zusammenfassung: 
Utlån til næringseiendom utgjør nesten halvparten av bankenes utlån til ikke- finansielle foretak. Disse lånene har normalt lave tap i gode tider, men har vist seg som en av de største kildene til tap i bankene under finansielle kriser. Det er ofte dårlig samsvar mellom løpetiden på bankenes utlån til næringseiendom og eiendommens levetid. Det er derfor en risiko for at bankene ikke i tilstrekkelig grad priser inn tapene på næringseiendom under kriser. Videre argumenterer vi for at det er særlig innen kontoreiendom at den finansielle risikoen er høy. Dagens situasjon i Oslo er preget av høye priser. Det er høy arealutnyttelse og det har vært bygd lite de siste årene. Strukturelle faktorer bidrar til å redusere nybygging på spekulasjon. Stram tilbudsside kan bidra til å redusere risikoen for en stor prisjustering selv om avkastningskravet skulle gå opp.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-8379-060-3
Creative-Commons-Lizenz: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Dokumentart: 
Research Report
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.