Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210359
Authors: 
Walle, Mari Aasgaard
Lund, Arild J.
Year of Publication: 
2018
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 9/2018
Abstract: 
Bankene dominerer den finansielle sektoren i Norge. Hvor stor er norsk banksektor sammenlignet med banksektorene i andre land? Vi finner at Norge har en nokså liten banksektor i forhold til BNP sammenlignet med de andre nordiske landene og andre vest-europeiske land. En viktig grunn til at banksektoren i Norge er nokså liten, uavhengig av hvilken definisjon man bruker, er at norskeide banker har relativt mindre virksomhet i utlandet enn det nasjonale banker i andre land har. En petroleumssektor som i stor grad finansierer seg i utlandet forklarer lite av forskjellene.
Subjects: 
bankvirksomhet
obligasjonsmarked
finansielle sektorregnskaper
internasjonal sammenligning
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-8379-056-6
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
65.85 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.