Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/210325
Autoren: 
Bernhardsen, Tom
Kloster, Arne
Syrstad, Olav
Datum: 
2016
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 12/2016
Zusammenfassung: 
I dette notatet ser vi [...] nærmere på alternative virkemidler med særlig fokus på monetær økosirk. Vi drøfter først ulike pengemengdebegreper og hvordan penger skapes. Deretter ser vi nærmere på såkalte likviditetsstyringssystemer, som blant annet regulerer hvilke vilkår sentralbanker setter for bankenes innskudd og lån i sentralbanken. Videre tar vi for oss hvordan alternative virkemidler påvirker penger og sentralbankreserver og økonomien gjennom ulike kanaler. Vi ser på hvilke typer tiltak sentralbankene i USA, euroområdet og Storbritannia har gjennomført med fokus på monetær økosirk og sentralbankenes likviditetsstyring. Vi drøfter også sammenhengen mellom sentralbankers kjøp av verdipapirer og inflasjon. Vi argumenterer for at inflasjonsimpulsene av «å trykke penger», slik sentralbankers verdipapirkjøp av og til omtales som, avhenger av hva de trykte pengene brukes til. Inflasjonsimpulsene kan være forskjellige avhengig av om pengene brukes til å kjøpe verdipapirer eller om de brukes direkte til å kjøpe varer og tjenester.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-7553-926-5
Creative-Commons-Lizenz: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Dokumentart: 
Research Report
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.