Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210278
Authors: 
Natvik, Gisle James
Sauvik, Lene
Year of Publication: 
2013
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 7/2013
Abstract: 
Vi diskuterer tiltakene for å dempe eurokrisen i lys av en enkel teori om forventningsdrevne gjeldskriser. [...] I dette notatet gir vi en enkel teoretisk fremstilling av forventningsdrevne gjeldskriser og hvordan ulike mottiltak vil kunne fungere. I lys av denne teorien diskuterer vi deretter de senere års tiltak i eurosonen.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-7553-742-1
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.