Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210220
Authors: 
Bernhardsen, Tom
Year of Publication: 
2011
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 04/2011
Abstract: 
I dette notatet gis en oversikt over rentebegreper som er sentrale i Norges Banks analyse. Det er først og fremst skrevet for dem som i utgangspunktet ikke er godt kjent med renteanalyse, herunder nyutdannede økonomer og andre "ikke-eksperter", som ikke har renteanalyse som hovedbeskjeftigelse. En forståelse for de begreper som gjennomgås, kan gjøre det lettere å forstå den renteanalysen som Norges Bank presenterer i Pengepolitisk rapport (og andre steder). Fremstillingen legger mer vekt på prinsipielle forhold som er nyttige for makroforståelsen, og mindre vekt på detaljer nødvendig for å kunne "plukke punkter på avkastningskurven".
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-7553-601-1
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.