Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210190
Authors: 
Øksendal, Lars Fredrik
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 8/2008
Publisher: 
Norges Bank, Oslo
Abstract: 
Dette essayet er opptatt av noe som ikke skjedde og er en betraktning over hva som kunne ha vært det historiske forløpet om hovedsetet til Norges Bank også etter 1897 hadde vært lokalisert i Trondhjem. Slik sett er essayet forankret i en kontrafaktisk tradisjon. Kontrafaktisk tilnærming er innen nyere økonomisk historie en anerkjent forskingsmetode, innen allmenn politisk historie kanskje noe mer av en fornøyelig intellektuell øvelse med appell til det bokkjøpende publikum.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-7553-469-7
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.