Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210181
Authors: 
Moe, Thorvald Grung
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
Staff Memo 2007/2
Abstract: 
Innskuddsikringen er en viktig del av bankenes rammebetingelser. Den skal både beskytte forbrukerne og sikre finansiell stabilitet. Utformingen av innskuddsikringen drøftes for tiden i mange land. EU kommisjonen har nylig vurdert behovet for endringer i innskuddsdirektivet. Krisen i den engelske banken Northern Rock illustrerer godt problemene som kan oppstå ved en innskuddsikring som ikke er optimalt utformet. Fremveksten av grensekryssende banker har dessuten økt oppmerksomheten om hvem som har ansvaret for innskuddsikringen. Her gjennomgås først hovedtrekkene i den norske innskuddsikringen, som så sammenlignes med tilsvarende systemer i andre land og med internasjonale anbefalinger om hvordan slike systemer bør utformes. Det norske systemet følger langt på vei internasjonale anbefalinger, men på enkelte områder er det behov for endringer, som å klargjøre sikringsfondets mandat, å vurdere størrelsen på fondet i forhold til de garanterte innskuddene, samt å etablere bedre rutiner for rask utbetaling av garanterte innskudd etter en krise.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-82-7553-392-8
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.