Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/209801
Authors: 
Bårdsen, Gunnar
Nymoen, Ragnar
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
Working Paper No. 2002/2
Abstract: 
Vi kartlegger årsakssammenhengen mellom pengemarkedsrenten og inflasjon gjennom en makroøkonometrisk modell. Modellen belyser også hvilke typer sjokk en har størst mulighet til å nøytralisere ved hjelp av moderate renteendringer, og hvilke målkonflikter som kan oppstå. I artikkelens andre del diskuterer vi spillerommet for pengepolitikk mer prinsipielt. Rentens rolle i det å ivareta indifferensens lov på kapitalmarkedet kan begrense muligheten til aktiv benyttelse av renten i aktivitetsreguleringen. Hensynet til indifferensens lov tilsier dessuten at gradvise renteendringer vil være fornuftig, og at finanspolitikken i størst mulig grad bør understøtte pengepolitikken.
Subjects: 
pengepolitikk
inflasjon
inflasjonsstyring
rente
økonomisk modellering
makroøkonometri
JEL: 
C51
C53
E3
E44
E47
E52
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
82-7553-189-6
Creative Commons License: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.