Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/208904
Autoren: 
Majgaard, Klaus
Datum: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
PhD Series No. 28.2014
Zusammenfassung: 
Afhandlingen udforsker mulighedsbetingelserne for autentisk styringsdialog i den offentlige sektor – forstået som en dialog, hvor deltagere fra forskellige styringsniveauer kan dele kompleksitet og dilemmaer i styringsbetingelserne i et sprog, som opleves som vedkom-mende og træffende. Afsættet tages fra et perspektiv ”inde fra” en konkret styringspraksis – nemlig et narrativ fra 2011, da forfatteren selv arbejdede som kommunaldirektør i Furesø Kommune. Fortællingen afsøger de forskellige ”dagsordener” for styringen, der hver især har sin særlige måde at tematisere komplekse styringsbetingelser, og som også rejser hver sine sæt af paradokser. Kommunaldirektøren skelner mellem diskussioner, der omhandler ”genopretning af orden og budgetssikkerhed” (med den skandaliserede Farum Kommune som bagtæppe), diskussioner om effektivisering og diskussioner om radikal velfærdsinnovation. Hvor diskussionen om orden opererer med meget snævre distinktioner mellem opfyldelse og ikke-opfyldelse af normer og regler, så er effektiviserings- og innovationsdiskussionerne præget af tiltagende åbenhed for de processer, der former rammebetingelserne for denne type vurderinger. En anden iagttagelse er, at ordens-diskursen typisk tiltrækker sig opmærksomheden, når den udfordres.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
9788793155572
Creative-Commons-Lizenz: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
Dokumentart: 
Doctoral Thesis

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.